Lehtikuva/Jussi Nukari

Naisten työeläkkeiden piirissä oleva ansio on selkeästi pienempi kuin miesten. Suurituloiset miehet kasvattavat kaulaa naisten palkkoihin.

Miesten työeläkevakuutettu keskiansio oli viime vuonna 800 euroa eli neljänneksen suurempi kuin naisten. Miesten keskiansio oli 3 260 euroa, kun naiset tienasivat keskimäärin 2 470 euroa kuukaudessa.

Tuloero on selvä kaikissa tuloluokissa ja kasvaa ansioiden kasvaessa. Eläketurvakeskuksen mukaan tuloeroa selittää vahvasti sukupuolittuneet työmarkkinat. Myös pienten lasten hoito on edelleen valtaosin naisten harteilla.

– Naiset käyttävät yli 90 prosenttia lapsenhoitoetuuksista, mikä näkyy ansioissa ja myöhemmin myös eläkkeissä, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla.

Naiset pääsevät korkeimpaan tulokymmenykseen 4 200 euron kuukausiansioilla.

Lapsenhoitoaikojen lisäksi työeläkettä kertyy tietyin ehdoin myös työttömyys-, sairaus- ja opiskeluajoilta. Viime vuonna palkattomia etuuksia kertyi noin miljoonalle ihmiselle.

Naisilla viiden vuoden tauko ansioiden nousuun

ILMOITUS

Vähiten ansaitsivat 17–30-vuotiaat naiset, keskimäärin 1 500 euroa kuukaudessa. Naisten ansiokehitys pysähtyy 30 ikävuoden tienoilla, ja nousu jatkuu 35 ikävuoden jälkeen.

– Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan naisten ansiokehitykseen selvästi enemmän kuin miesten. Naisten tulokehitys pysähtyy neuvolaan. Samalla palkkahuipun saavuttaminen venyy 50 vuoden ikään eli naisilla se tulee vuosikymmenen miehiä myöhemmin, kertoo Kannisto.

Naisten heikompi työmarkkina-asema näkyy rahallisen arvostuksen lisäksi myös määräaikaisina työsuhteina. Naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin miehet.

Naisilla ja miehillä omat ylimmät tuloluokkansa

Naiset pääsevät korkeimpaan tulokymmenykseen 4 200 euron kuukausiansioilla. Miehillä vastaava raja on noin 5 600 euroa.

Miesten kovemmasta palkkatasosta kertoo sekin, että eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet ansaitsevat keskimäärin jo 4 000 euroa kuukaudessa. Ylittäessään tämän rajan parilla sadalla naiset pääsevät ja naisten hyvätuloisten luokkaan.

Miesten tasaisena parikymmentä vuotta jatkunut ansiokehitys pysähtyy 40 ikävuoden jälkeen.

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan kaikki työeläkevakuutettuna tehty työ, myös epäsäännölliset työt, jotka voivat olla kestoltaan lyhyitä tai osa-aikaisia.

Naisten eläke-euro on 67 senttiä

Pienipalkkaisuus kertautuu myös eläkkeiden tasossa. Keskimäärin pidempään elävät naiset elävät myös keskimääräistä pienemmillä eläkkeillä.

Naisen työeläke oli viime vuoden lopussa keskimäärin 68 prosenttia miesten eläkkeestä. Naisen omasta työstä ansaittu eläke-euro oli siis 67 senttiä. Naisten eläke oli keskimäärin 590 euroa miesten keskimääräistä eläkettä pienempi.

Keskimääräinen työeläke oli naisilla viime vuonna 1 241 euroa kuukaudessa, kun miesten vastaava työeläke oli 1 831 euroa. Jossain määrin näitä eroja tasoittavat ja tasoa nostavat muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe- ja kansaneläkkeet.

Työeläke kertyy työstä eli työuran aikaisista palkka-ansioista, joten eläkkeet heijastavat väistämättä myös sukupuolten välisiä eroja työurissa ja ansioissa.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!