Lehtikuva/Mikko Stig

Viime vuosina on tuskailtu kohta kaiken kattavan digitalisoinnin kanssa. Olen odottanut, että joku viisaampi ja tietävämpi tekisi aloitteen sen leviämisen rajoittamiseksi alueilta, joilla siitä on kansalaisille vain riesaa.

Kansan Uutisissa oli 23.11. juttu Kemissä pidetystä seminaarista Onko työväenliike tehtävänsä tehnyt – vieläkö vasemmistoa tarvitaan? Siellä professori Markus Jäntti teki hyvän avauksen, jonka kautta asiaa voisi kehitellä. Se tapahtuisi aloitteen mukaan laajentamalla Kelan reviiriä pankkitoiminnan suuntaan.

Kannatan lämpimästi tätä avausta, ja toivoisin, että siitä viriäisi keskustelu. Tässä asiassa olisi työsarkaa juuri vasemmistolle. Sitä kautta voisi vahvistaa julkista valtaa ja puuttua konkreettisesti pankkien suureen, lähes kaikkivaltiaaseen valtaan tavallisen ihmisen yli. Se on vain lisääntymässä hillittömän digitalisoinnin vyöryssä. Tästä kelkasta putoavat kaikkein pahimmin juuri ikääntyneet ihmiset.

”Olen joutunut raha-asioideni hoidossa pankkivirkailijan osaan.”

Kenen etuja tämänlaatuinen kehitys palvelee? Tätä tarvitsevat ne, jotka ovat tehneet siitä tuottavan bisneksen. Kehittelyn takana on taatusti paljon puhuttu ”suuri raha”, missä se sitten luuraakin, muuttuakseen yhä suuremmaksi ja pienemmän piirin hallittavaksi. Asiakkaat, tavallinen kansa, ei takuulla ole tällaista vaatinut.

On sellainen tunne, että minäkin tietämätön ja ymmärtämätön eläke-ukko olen joutunut raha-asioideni hoidossa pankkivirkailijan osaan.

En halua tällä purkauksellani leimautua kehityksen jarruksi, eikä meikäläisestä sellaiseksi olisikaan. Mutta toivon, että tästä otettaisiin kimmoke ja nostettaisiin asia näkyvästi poliittisen keskustelun kohteeksi. Pankkien valta on paisunut sellaiseksi, että sen hillitsemiseksi pitäisi saada liikkeelle vaihtoehtoja, jotka palvelisivat kansalaisten etuja. Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaat, ottakaa tästä koppi.

Jouko Parkkonen
Järvelä