Lehtikuva/Markku Ulander

YLEn verolaskuri kertoo virheellisesti yleistäen, että eläkkeet rahoitetaan veroilla, mikä ei pidä paikkaansa. Työeläkkeet maksetaan eläkelaitosten kassoista, ja osa rahoituksesta tulee työntekijän ja työnantajan eläkemaksuista ja pienempi osa eläkevarallisuuden sijoitustuotoista.

Työeläkerahastojen nettosijoitusvarat nousivat 200 miljardiin viimevuoden lopussa. Reaalinen vuotuinen tuotto on viime vuosina yltänyt 5–8 prosenttiin, ja se on kartuttanut pääomia ja mahdollistanut eläkkeiden maksua. Viime vuoden alussa astui voimaan vakavaraisuusuudistus, joka jatkossa antaa entistä paremmat tuotot.

Eläkeläiset ovat hyviä veronmaksajia. Verohallinnon veroprosenttilaskuri 2018 kertoo, että Jyväskylässä asuvan vuonna 1941 syntyneen henkilön 1 700 euron työeläkkeen veroprosentti on 16,5, kun taas vastaavasta työpalkasta veroprosentti on vain 11,5.

Ero johtuu siitä, että kunnallisveron ansiotulovähennyslajit on määritelty tuloverolain 105 pykälän 1 momentissa, ja sieltä puuttuu eläketulo, jonka pitäisi myös olla ansiotuloa, kun se on työnteon perusteella myönnetty. Monet toivovat, että YLE kertoisi myös tästä näkökulmasta eläkeläisille tärkeästä asiasta.

Esko Järvenpää
Jämsä