Lehtikuva/Otto Ponto

YTK:sta kuulee välillä puhuttavan liittona ”Loimaan liitto”. Aluetoimistossa törmäämme tähän myös joskus, kun ihmiset soittavat meille hädissään ja kertovat ongelmistaan työpaikallaan. Kun täällä aluetoimistolla kysymme, kuulutko ammattiliittoon ja vastataan että kuulun, kuulun YTK:hon. Silloin näissä tapauksissa ilmoitamme, ettei sinulla valitettavasti ole edunvalvontaa ollenkaan.

Nämä tilanteet ovat usein aika dramaattisia. Nämä tarinat tuovat myös näkyväksi, miten yksin ongelmiensa kanssa työntekijä oikeasti on, jos ei kuulu ammattiliittoon. Pääsääntöisesti tällaisten tilanteiden jälkeen myös soittajat liittyvät ammattiliittoon. Nämä tapaukset ovat melko kalliita opetuksia YTK:laisille, miksi kannattaa kuulua ammattiliittoon ihan henkilökohtaisella tasolla.

YTK on aivan eri asia kuin ammattiliitto. Se on pelkkä työttömyyskassa. YTK:lla ei ole aikomustakaan puuttua työelämän ongelmiin. Se ei aja palkansaajien etua kuten ammattiliitot tekevät.

”Työntekijän puolta työelämässä pitää vain ammattiliitto.”

YTK:laisilla ei ole kattavaa ja ilmaista liiton oikeusapua tai edunvalvontaorganisaatiota riitatilanteissa, joissa työnantaja on esimerkiksi jättänyt palkkasaatavia maksamatta tai irtisanonut työntekijän laittomasti.

Edellä mainituissa asioissa työehtosopimus, työsopimuslaki ja näiden noudattamisen valvonta ovat varmasti se näkyvin osa ammattiliittojen tekemästä työstä. Lainsäädäntö jää pakostikin kovin yleiselle tasolle, koska sen pitää sopia kaikille aloille. Työehtosopimukset sen sijaan solmitaan jokaiselle alalle erikseen.

ILMOITUS

Loimaan kassa (YTK) ei ole mukana näissä neuvotteluissa. Työehtosopimuksissa ammattiliitot ja työnantajien edustajat sopivat muun muassa palkoista, työajoista, erilaisista palkan lisistä ja monenlaisista työn ehdoista alakohtaisesti. Ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikoilla luottamusmies, joka valvoo, että työehtosopimusta noudatetaan.

Tes-neuvotteluja käydessä tessin rakentaminen alkaa kenttätasolta, työpaikoilta. Liitot kuuntelevat jäsentensä toiveita, ja niistä muodostuvat neuvottelutavoitteet liitoissa. Loimaan kassan jäsenet jäävät tästäkin ulos.

Työntekijän puolta työelämässä pitää vain ammattiliitto. Vain ammattiliitossa vaikutat siihen, että työntekijöiden etuja ei poljeta vaan niistä pidetään kiinni. Siksi ammattiliittoon kuuluminen on tärkeää.

Timo Katajainen
Turku