Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Selvityksen mukaan toimeentulotuen asumisosuus vääristää vuokramarkkinoita.

Työttömyysturvaa tulisi nostaa ja toimeentulotuen asumisosaan pitäisi palauttaa vuokralaisen omavastuu. Selvityshenkilö Osmo Soininvaaran mukaan näillä päästäisiin alkuun vuokra-asuntomarkkinoiden vinoutumien poistamisessa.

Soininvaara selvitti korkeakoulutettujen keskusjärjestön Akavan pyynnöstä asumistuen vaikutuksia asuntomarkkinoihin etenkin Helsingin seudulla.

Asumistuella itsellään ei hänen mukaansa ole vaikutuksia asuntomarkkinoihin, koska tukeen sisältyy rajoitus.

Sen sijaan toimeentulotuesta on tullut ongelma. Se korvaa paikkakunnan vuokratason mukaiset kohtuulliset asumismenot. Niistä on Soininvaaran mukaan tullut vapailla markkinoilla eräänlainen standardivuokra.

– Yhä korkeampien vuokrien maksaminen kokonaan toimeentulotuen kautta on ollut ilmiselvä virhe.

ILMOITUS

Soininvaara painottaa, että toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi. Hän pitää kummallisena, että viimesijaisesta tuesta eli toimeentulotuesta asumislisineen on tullut joissain tapauksissa suurempi kuin ensisijaisesta tuesta, eli työmarkkinatuesta ja asumislisästä yhteensä.

Asumisen tukipolitiikan umpisolmua on Soininvaaran mukaan vaikea avata. Hän arvelee, että asumisen tukemisesta tulee sosiaaliturvauudistuksen vaikein pala.

Yksiöiden suosiminen on virhe

Tukipolitiikan takia Itä-Helsingin pienten yksiöiden vuokrat ovat nousseet selvityksen mukaan nopeammin kuin kantakaupungin asuntojen.

Samalla on syntymässä ilmiö, jossa työssä käyvän pitää muuttaa korkeiden vuokrien takia kauemmaksi, jos hän ei ole oikeutettu tavalliseen asumistukeen.

Soininvaara varoittaa, että asumistuen takia uudisrakentamisessa suositaan pienasuntoja, mikä muuttaa rakennuskantaa oleellisesti.

– Se on virhe, sillä kukaan ei tiedä tulevaisuuden asumistuista.

Vuokra-asuntojen myynti oli väärin

Toimeentulotuen ohella asuntomarkkinoita vääristää selvityksen mukaan yhteiskunnallisesti tuettu Ara-asuntotuotanto. Aikanaan asuntonsa pienten tulojen perusteella saaneet eivät muuta pois, vaikka heidän tulonsa ovat nousseet, koska markkinoilla ei ole sopivan hintaisia asuntoja.

Soininvaara arvostelee niitä Ara-yhtiöitä, jotka ovat ns. laittaneet lihoiksi velattomia vuokra-asuntojaan eli myyneet ne pois. Yhtiöt laittoivat kiinteistöihin hyvin vähän omaa pääomaa ja vuokralaiset maksoivat lainojen lyhennykset vuokrissa.

– Näin siinä ei pitänyt käydä. Lainsäätäjältä näyttää jääneen jotain ottamatta huomioon.

Eläke- ja pörssiyhtiöiden tulisi selvityshenkilön mukaan pysyä pois vuokramarkkinoilta. Niiden tuotto-odotukset ovat liian suuret,vähintään 5 prosenttia. Vuokra-asuntojen tuottamisen Soininvaara jättäisi tahoille, jotka tyytyvät pienempään tuottoon.

Kiinteistöveron tuotto asuntotarjontaan

Kaupunkien kaavoituspolitiikalla ja infrastruktuurin rakentamisella tulisi ohjata kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa, esitetään selvityksessä.

Oulussa markkinahintaisten ja julkisessa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen hinnat ovat liki toisiaan, koska kaupunki on huolehtinut riittävästä kaavoituksesta.

Kiinteistöjen verotusta Soininvaara muuttaisi siten, että sen tuottoa käytettäisiin asuntotarjonnan lisäämiseen. Kiinteistövero perustuisi tonttimaan arvoon.