Tino Lintunen

Poliisihallituksen ja oikeusoppineiden näkemykset järjestön lakkauttamisen toimeenpanosta poikkeavat toisistaan. Prosessioikeuden professori katsoo poliisihallituksen tulkintojen olevan suopeita PVL:lle.

Syyskuussa Turun hovioikeuden lakkauttama Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) on hakenut päätökseen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Poliittisesta väkivallasta tuomittu kansallissosialistinen järjestö jätti hakemuksensa Turun hovioikeuteen viimeisenä mahdollisena muutoksenhakupäivänä.

Eilen uusnatsijärjestö ilmoitti siirtävänsä nettisivujensa ylläpidon ulkomaille. Tällä se pyrkii varmistamaan toimintansa jatkuvuutta siinä tapauksessa, että poliisi ryhtyy käytännön toimiin yhdistyksen lakkauttamiseksi.

Kansan Uutisten haastattelema prosessioikeuden professori Johanna Niemi Turun yliopistosta totesi aiemmin, että järjestön näkyvä toiminta nettisivuineen ja marsseineen on muutoksenhakuprosessista huolimatta laittoman yhdistystoiminnan jatkamista, johon poliisin tulisi reagoida.

Poliisilla olisi mahdollisuus tulkita lakeja toisin kuin se tällä hetkellä tekee.

– Jos yhdistys marssii kaupungilla omissa tunnuksissaan, näytön puutteesta asian hoitaminen ei ainakaan jää kiinni, totesi Niemi tuolloin.

Poliisihallitus hakenut myös valituslupaa

Poliisihallitus ilmoitti valmistelevansa ohjeistuksen PVL:n lakkauttamisen käytännön toimenpiteistä. Poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaan mukaan poliisilaitosten käyttöön annettavan ohjeistuksen pitäisi olla valmis näinä päivinä. Tietoja ohjeistuksen sisällöstä ei ole annettu ennakkoon julkisuuteen, mutta poliisihallituksen kanta yhdistyslain tulkintaan Vastarintaliikkeen lakkauttamisen lainvoimaisuudesta antaa ymmärtää, että nopeita toimia ei ole tiedossa.

ILMOITUS

– En ota kantaa professoreiden näkemyksiin, mutta meidän tulkintamme on sellainen, että yhdistyslain 59 §:n mukaan emme voi soveltaa yhdistyslain 45. pykälää rekisteröidyn yhdistyksen lakkauttamisesta PVL:n kaltaiseen rekisteröimättömään yhdistykseen, sanoo Lausmaa.

– Myöskään ulosottokaaren säännökset hovioikeuden tuomion täytäntöönpanosta eivät näkemyksemme mukaan tule sovellettaviksi, koska kyseessä ei ole vastaajalle asetettu velvoiteoikeudellinen ratkaisu tai turvaamistoimi, kertoo Lausmaa.

Poliisiylitarkastajan mukaan poliisihallitus on jättänyt myös valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimpaan oikeuteen. Siinä haetaan väliaikaisen toimintakiellon asettamista Pohjoismaiselle Vastarintaliikkeelle.

Natsit marssivat korkeimman oikeuden päätökseen asti

Poliisiylitarkastaja Lausmaa otti kantaa myös PVL:n ilmoitukseen siirtää nettisivujensa ylläpito ulkomaille. Lausmaan mukaan sivujen toimintaa on mahdollista rajata lainvoimaisen lakkauttamispäätöksen jälkeen, mikäli se on katsottavissa lakkautetun yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi.

– Ulkomailta toimivien sivujen kanssa toimiminen saattaa olla hiukan hankalampaa kuin kotimaasta ylläpidettyjen, mutta ei mitenkään mahdotonta, sanoo Lausmaa.

Vastarintaliike on ilmoittanut marssivansa tulevana itsenäisyyspäivänä Helsingissä. Kohti vapautta -nimeä kantava kulkue on herättänyt vastalauseita ja on aiheuttamassa myös vastamielenosoituksia.

– Olisi epärealistista olettaa korkeimmalta oikeudelta valituslupapäätöstä kahdessa viikossa. Poliisi siis toimii PVL:n järjestämien mielenilmaisujen suhteen voimassa olevien toimivaltasäännösten ja lakkautuspäätöksen täytäntöönpanotilan nojalla samoin kuin viime vuonna käräjäoikeuden tuomion jälkeen, toteaa poliisiylitarkastaja Lausmaa.

Poliisihallituksen tulkinnat PVL:lle suotuisia

Professori Niemen mukaan poliisilla olisi mahdollisuus soveltaa PVL:n lakkauttamiseksi ulosottokaaren 2. luvun 10. pykälää, jossa määrätään, että lainvoimaa vailla oleva hovioikeuden tuomio, jonka osalta muutoksenhakuun tarvitaan valituslupa, pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.

– Katsottuani ulosottolain esitöitä, en löytänyt sieltä mitään, mikä muuttaisi käsitystäni, sanoo Niemi.

– Lisäksi Lausmaan mainitsema yhdistyslain 59. pykälä antaa mahdollisuuden myös rangaistussäännöksenä toimivan 62 §:n käyttämiseen, Niemi lisää.

Niemen mukaan poliisilla olisi mahdollisuus tulkita lakeja toisin kuin se tällä hetkellä tekee. Syitä PVL:lle suopean tulkinnan valitsemiselle voi olla monia, mutta Niemi epäilee poliisin haluavan pelata asiassa varman päälle.

6.12. Helsingissä järjestetään myös Helsinki ilman natseja -mielenilmaus, jonka yhtenä järjestäjänä toimii Helsingin Vasemmistonuoret.