Lehtikuva/Markku Ulander

Vasemmistoliitto tavoittelee siirtymistä perustuloon kahdeksan vuoden aikana.

Vasemmistoliitto haluaa Suomeen vastikkeettoman perustulon. Perustulon määräksi puolue tavoittelee 800 euroa. Puolue esitteli sosiaaliturvamallinsa tiistaina.

Perustuloa kohti on tarkoitus edetä kahden hallituskauden eli kahdeksan vuoden aikana. Vasemmistoliiton arvion mukaan se olisi mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan 2023 alkavalla hallituskaudella.

Vastikkeeton perustulo tarkoittaisi, että jokainen Suomessa asuva saisi automaattisesti 800 euroa kuukaudessa. Sen päälle tulevia tuloja verotettaisiin.

”Nykyjärjestelmässä ihminen on joko täysin työtön tai täysin työllinen.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson perusteli perustulon tarvetta sillä, että Suomen nykyinen sosiaaliturvamalli on aikansa elänyt. Esimerkiksi viimeiseksi ja väliaikaiseksi tarkoitetusta tuesta eli toimeentulotuesta on tullut monille arkea.

– Nykyjärjestelmässä ihminen on joko täysin työtön tai täysin työllinen. Suurimmat ongelmat ja kannustinloukut meidän järjestelmässämme liittyvät siihen byrokratiaan, joka syntyy, kun esimerkiksi itsensätyöllistäjä haluaa tehdä lyhyempää keikkaa. Sosiaaliturvan byrokratia estää ottamasta vastaan muita kuin kokopäiväisiä töitä, Andersson sanoi tiedotustilaisuudessa.

ILMOITUS

Jotkin etuudet säilyisivät

Perustulo korvaisi Anderssonin mukaan nykyjärjestelmässä ensisijaiseksi tarkoitetut etuudet kuten työmarkkina- ja kotihoidontuen, peruspäivärahan ja vähimmäisvanhempainrahan.

– Sen rinnalla säilyisivät asumistuki, koska perustulo 800 euron suuruisena ei ole niin suuri, että se kattaisi asumisesta syntyvät kustannukset. Sen lisäksi Suomessa asumiseen liittyvät kustannukset vaihtelevat eri alueiden välillä suuresti, Andersson sanoi.

Tämän lisäksi esimerkiksi vammaisetuudet säilyisivät kuten jotkut ansiosidonnaiset etuudet siltä osin, kun ne ylittävät perustulon tason. Näitä olisivat esimerkiksi eläkkeet ja työttömyysturva.

– Olemme päätyneet 800 euroon siksi, että se tehokkaasti vähentäisi ihmisten tarvetta täydentää ensisijaiseksi tarkoitettua vähimmäisturvaa toimeentulotuella. Haluamme päästä eroon toimeentulotukiriippuvaisuudesta, mutta säilytämme mahdollisuuden harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen.

Vasemmistoliiton mallissa toimeentulotukea käytettäisiin selvästi sosiaalityön välineenä.

– Pienituloisissa perheissä voi jatkossakin olla tilanteita, jolloin on tarve saada harkinnanvaraista toimeentulotukea yllättäviin menoihin.

Jussi Virkkunen

Verotukseen iso uudistus

Vasemmistoliitto rahoittaisi perustulomallin verottamalla perustulon ylittäviä tuloja progressiivisesti. Puolueen teettämien laskelmien mukaan malli kasvattaisi kaikkien alle 3 500 euroa tienaavien tuloja.

– Kaikki perustulomallit edellyttävät melko suuria muutoksia tuloverotukseen. Kaikkien perustulomallien idea on se, että veroton perustulo maksetaan kaikille. Se verotetaan pois ihmisiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

Vasemmistoliitto lähtisi rukkaamaan verotusta niin, että alin tuloveroprosentti perustulon ylittävien tulojen osalta olisi noin 30 prosenttia. Korkein veroprosentti olisi noin 60.

– Kun lasketaan ihmisten kokonaisveroastetta, nämä veroprosentit koskevat ainoastaan verotonta perustuloa ylittävää tuloa. Kokonaisveroaste jää huomattavasti alhaisemmaksi kuin 30 tai 60 johtuen siitä, että sen päälle tulee tämä 800 perustulo tilille.

Kaksi vaalikautta

Andersson huomautti, että sosiaaliturvan muutos on iso uudistus. Sen vuoksi vasemmistoliitto jakaakin sen kahdelle hallituskaudelle.

– Kuten sote-uudistuksesta olemme oppineet isoihin uudistuksiin kannattaa varata riittävästi aikaa.

Ensi vaalikaudella puolue haluaa tehdä oikean perustulokokeilun tällä vaalikaudella toteutetun kokeilun sijaan. Sen lisäksi ensi vaalikaudella tulisi yhdistää työmarkkinatuki, peruspäiväraha, vanhuuseläkeikää edeltävä kansaneläke, perustason sairaus- sekä vanhempainpäivärahat, kotihoidontuki, opintoraha sekä yrittäjien starttiraha yhdeksi perusturvaetuudeksi, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.

– Tämä nousee kärkeen yhtenä vaatimuksena. Meillä on kärkiteemaa vaaleissa: eriarvoisuuden vähentäminen, työn murros ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämä kytkeytyy suoraan kahteen teemaan eli köyhyyden vähentämiseen ja työn murrokseen, Andersson kommentoi sosiaaliturvauudistuksen tärkeyttä vasemmistoliitolle.