Lehtikuva/Markku Ulander

Maailma kylässä -festivaalilla on nyt uusi järjestäjä.

Kehitysalan perinteiset kattojärjestöt Kepa ja Kehys ovat yhdistivät voimansa. Maanantaina aloittanut uusi järjestö on nimeltään Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.

Fingon puheenjohtajaksi valittu PAMin puheenjohtaja Ann Selin näkee uuden järjestön merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana, jonka tavoitteena on reilumpi ja kestävämpi maailma.

– Kepan ja Kehyksen voimien yhdistäminen takaa sen, että järjestö on aikaisempaa vahvempi vaikuttaja, järjestöjen palvelujen tarjoaja ja yhteistyökumppani yli sektorirajojen. Fingossa kansallisen, EU- ja kansainvälisen tason vaikuttamistyö ja toimialan tuntemus nivoutuu yhteen – ja kaikki palvelut saadaan näin yhdeltä luukulta.

Fingoon kuuluu 300 suomalaista järjestöä, jotka toimivat kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen tai globaalikasvatuksen parissa. Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi näkee kattojärjestön ja jäsenjärjestöjen työn strategisena ja inhimillisenä panostuksena tulevaisuuteen.

– Jäsenemme tekevät valtavan tärkeää ja tuloksekasta työtä globaalisti kehityskysymysten parissa, usein kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien ihmisten kanssa. Toimialamme vaikuttavuus luo edellytyksiä taloudelliselle, ekologiselle ja sosiaaliselle kehitykselle kestävällä tavalla, Mäntyniemi sanoo.

ILMOITUS

Äänitorvi, asiantuntija, koordinoija

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo jatkaa Kehyksen ja Kepan työtä toimimalla kehityskysymyksissä kansalaisyhteiskunnan äänitorvena, yhteistyön foorumina, asiantuntijana ja koordinoijana.

Fingon vaikuttamistyön teemoja ovat muun muassa kehitysyhteistyö, ilmastonmuutos, veropolitiikka, yritysvastuu ja ruokaturva kehittyvissä maissa. Vaikuttamistyön lisäksi Fingo kouluttaa opettajia globaalikasvatuksen teemoissa, tekee työtä järjestöjen ja yritysten yhteistyön helpottamiseksi sekä järjestää koulutusta ja neuvontaa järjestöille.

Fingo myös järjestää Suomen suurinta kulttuuri- ja järjestötapahtumaa Maailma kylässä -festivaalia, joka kerää vuosittain noin 80 000 kävijää globaaliteemojen ja kulttuurin pariin, sekä noin 20 järjestöjen työtä sekä kulttuuriohjelmaa tarjoavaa Mahdollisuuksien toria eri puolilla Suomea. Fingo julkaisee palkittua Maailman Kuvalehteä, joka pureutuu globaaleihin teemoihin maailmalla ja Suomessa.

Uuden yhteistyö- ja kattojärjestön strategiassa visioksi on asetettu globaalisti oikeudenmukainen ja kestävä maailma, jossa ihmisoikeudet toteutuvat. Fingossa työskentelee 49 ihmistä, mutta käytännössä visiota toteutetaan yhdessä kolmensadan jäsenjärjestön kanssa ympäri maailmaa, erityisesti kehittyvissä maissa.

Fingon jäsenistöön kuuluu monenlaisia järjestöjä, pieniä, keskisuuria ja suuria järjestöjä. Jäseniä ovat esimerkiksi Suomen Lähetysseura, Suomen World Vision, Partiolaiset, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Ammattiliitto Pro ja Suomi-Namibia-seura.