Lehtikuva/Vesa Moilanen

Sinnikkyys, rohkeus ja luottamus ohjaavat toimintaamme ja asenteitamme paitsi töissä myös vapaa-ajalla. Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä!

Nämä työelämän arvot eivät korvaa työpaikkojen ja työyhteisöjen omia arvoja, vaan ne auttavat meitä kaikkia rakentamaan työelämästä parasta mahdollista ja lisäävät keskinäistä vuorovaikutusta työyhteisössä sekä luovat suunnan ja merkityksen yhteiselle tekemiselle.

Luottamus on sisällöltään laaja ja moniulotteinen. Sillä tarkoitetaan kokemuksellista tunnetilaa, joka syntyy tiedon, vuorovaikutuksen ja yhteistyön tuloksena, ja se on edellytys yhteistyölle. Eri osapuolten käyttäytyminen vaikuttaa luottamuksen kehittymiseen.

Työpaikoilla luottamus liittyy työntekijöiden ja esimiesten välisiin suhteisiin, työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja henkilöstön luottamukseen koko organisaatiota kohtaan.

Luottamus koko organisaatiota kohtaan syntyy, jos henkilöstö kokee osallisuutta esimerkiksi strategian laadintaprosessissa ja havaitsee, että toimintaa johdetaan asiantuntevasti vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

ILMOITUS

Tutkimuksissa on todettu, että luottamus on keskeinen työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttava tekijä. Se vaikuttaa myös työhön suhtautumiseen ja kehittämismotivaatioon. Ilman luottamusta ei voi olla tehokasta eikä menestyvää toimintaa missään organisaatiossa. Luottamus ansaitsee täydellisesti paikkansa työelämää johtavana perusarvona.

Minua kummastuttaa henkilöstön edustajana suuresti poliittisten päättäjien kirjoitukset viime aikoina. Niissä hampaisiin on otettu yksi järjestö – JHL ja sen jäsenet, kaupungin työntekijät.

He ovat osaavia, kykeneviä ja koulutettuja hoitamaan niin lakisääteisiä, kuin muitakin kaupungin tehtäviä. Jäsenistömme työskentelee perusturvassa, sivistyksessä, liikelaitoksissa ja usein parjatulla teknisellä toimialalla.

Osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä tarvitaan. Me itse arvostamme omaa työtämme, ja odotamme samaa myös päättäjiltä!

Anne Granroth
Pori