IPS/Neeta Lal

Yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on työikäistä väestöä 850 miljoonaa ja joukko kasvaa vuosittain liki 5 miljoonalla.

Kansainvälinen työjärjestö ILO arvioi, että Intian työtätekevistä 81 prosenttia uurastaa ”epävirallisella sektorilla”, joka tarkoittaa 64 prosentille muuta kuin maataloutta. Koko joukon työpanosta ei käytännössä tunnusteta virallisesti.

Epävirallinen työsuhde ei ole minkäänlaisessa valvonnassa, eikä palkasta myöskään makseta veroja. Monelta työntekijältä puuttuvat henkilöpaperit ja pankkitili, kuten myös koulutus ja kaikki vakuutukset. Työturvallisuudesta tai minimipalkasta ei ole puhettakaan.

Työturvallisuudesta tai minimipalkasta ei ole puhettakaan.

Työtä tarjoavat yrittäjät ovat usein itsekin ”epävirallisia”, eikä heillä ole mahdollisuuksia pankkilainoihin tai muihin toimintaa vakauttaviin järjestelyihin.

Englanninkielinen versio