Lehtikuva/Mikko Stig

Vasemmistoliitto vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä selkeää ohjeistusta Kelalle psykoterapian jatkumisen mahdollistamiseksi toimeentulotukiasiakkaille.

Toimeentulotuen perusosan myöntämisen siirto Kelan vastuulle aiheuttaa, että yhä useampi toimeentulotuen saaja ei enää saa tukea Kelan korvaaman psykoterapiakustannusten omavastuuosuuksiin.

Omavastuuosuus on 100–300 euroa kuukaudessa. Siitä selviäminen tuottaa vaikeuksia monelle työssäkäyvällekin, mutta perusturvan varassa elävälle se on mahdottomuus.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatiikin sosiaali- ja terveysministeriöltä selkeää ohjeistusta Kelalle psykoterapian jatkumisen mahdollistamiseksi toimeentulotukiasiakkaille.

Psykoterapian kuluja hillitsisi se, että terapeuttien koulutus tapahtuisi maksuttomasti yliopistoissa julkisin varoin.

Hoito taattava myös julkisessa terveydenhuollossa

Psykoterapian saatavuus halutaan turvata myös julkisessa terveydenhuollossa. Julkisin varoin toteutettava psykoterapeuttien koulutus alentaisi terapiakuluja. Nykyisen maksullisen koulutuksen arvioidaan siirtyvän terapiahintoihin.

Terapia ei saisi katketa kustannuksiin, sillä masentunut saattaa uupua ja jäädä sairauslomalle tai työttömäksi kesken terapian ja toimeentulotuen varaan. Pahimmillaan kuntoutettava voi jäädä jopa entistä heikompaan kuntoon, jos terapia jää kesken.