All Over Press/Dinendra Haria

YK:n raportoijan mukaan Britannian hallitukset ovat tehneet tietoisen poliittisen valinnan, jonka seurauksena miljoonat elävät köyhyydessä.

YK:n köyhyysraportoija Philip Alston kiersi 12 päivää Britanniaa ja kertoi viime perjantaina Lontoossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa kohdanneensa suurta kurjuutta.

Britannia on maailman viidenneksi suurin talous, mutta viidesosa sen väestöstä eli 14 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä. Heistä äärimmäisessä köyhyydessä on 1,5 miljoonaa, totesi Alston tilastotietoja siteeraten.

Erityisen järkyttävänä hän piti lapsiköyhyyttä. Ennusteiden mukaan se kasvaa vuoden 2015 tasosta seitsemällä prosenttiyksiköllä vuoteen 2022 mennessä, ja tuolloin jo 40 prosenttia lapsista eläisi köyhyydessä.

Konservatiivihallituksen mukaan kotitalouksien tulot ovat kasvaneet.

Alstonin mukaan syynä on lähes kymmenen vuotta harjoitettu leikkauspolitiikka, jota hän kutsui ”rankaisevaksi, pikkumaiseksi ja usein tunteettomaksi”.

Alston katsoo, että takana on poliittinen valinta, eikä leikkauslinjaa ole sanellut taloudellinen pakko. Hän huomautti, että uusimmassakin budjetissa annetaan verohelpotuksia rikkaille, ei köyhyyden lievittämiseen.

ILMOITUS

Alstonin mukaan kymmenessä vuodessa on pyyhkäisty pois Britanniassa toisen maailmansodan jälkeen luodut sosiaalivaltion perusteet.

Alston kertoi tavanneensa ihmisiä, jotka eivät löytäneet lapsilleen turvallista nukkumapaikkaa, ihmisiä jotka joutuivat myymään seksiä saadakseen rahaa tai yösijan, nuoria joiden mielestä jengit olivat ainoa tapa päästä pois kurjuudesta sekä sairaita ja vammaisia, joiden vastoin lääkärin ohjeita oli käsketty mennä töihin tukien menettämisen uhalla.

Yleistuki ajaa kurjuuteen

Alston esittää loppuraporttinsa Britanniasta YK:n ihmisoikeuskomissiolle ensi vuonna.

Raportoijan mukaan monet asiat olisivat nopeasti ja jopa halvalla korjattavissa. Yksi niistä on yleistuen (universal credit) tuoma 5–12 viikon odotusaika sosiaalituen saamiselle, joka on syössyt monia kurjuuteen.

Toinen on se, että sosiaaliturvassa otetaan huomioon enintään kaksi lasta. Tätä Alston vertasi Kiinan yhden lapsen politiikkaan. Hän totesi leikkausten kohdistuneen suhteettomasti naisiin ja erityisesti yksinhuoltajiin.

Alston arvosteli sitä, että Britannian järjestelmässä voidaan varsin pienten virheiden vuoksi rangaista ihmisiä tukien menettämisellä viikoiksi tai kuukausiksi.

Alston varoitti, että köyhät joutuvat kantamaan raskaimman taakan myös brexitin ennakoiduista vaikutuksista Britannian talouteen.

Alston kertoi, että hänen tapaamiensa konservatiivihallituksen ministerien näkemykset poikkesivat muista raportin lähteistä. Ministerien mukaan ongelmia ei ole, ja kotitalouksien tulot ovat kasvaneet.

Johtopäätöksissään Alston kehottaa hallitusta tunnustamaan sosiaaliset oikeudet lainsäädännöllisesti. Britannian hallitukset ovat pitkään vastustaneet tätä.

Australialaissyntyinen Philip Alston toimii professorina New Yorkin yliopistossa. YK:n raportoijana hän on tehtävässään riippumaton.