Jarno Mela

Vasemmistoliiton neuvoa antava jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta innosti keskustelemaan arvoista, avoimuudesta ja demokratiasta.

Puoluevaltuuston jäsenelle kuusamolaiselle Tarmo Raatikaiselle tunki ensin mieleen ongelmia neuvoa antavavasta jäsenäänestyksestä.

Raatikainen totesi ensi tunnelmien jälkeen: Vau! Jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta on mahdollisuus. On rohkeita nuoria puolueessa. Kehitetään neuvoa antavaa jäsenäänestystä.

Äänestys on monen lukon takana. Ensin tarvitaan vaalivoitto sekä vasemmistoliitossa että muissa punavihreissä puolueissa.

Parhaimmillaan äänestys lisää kiinnostusta politiikkaan ja synnyttää keskustelua

Tämän jälkeen pitää avautua ovet hallitusneuvotteluihin. Tuloksen pitää olla sellainen, että neuvottelijat voivat esittää sitä jäsenille äänestettäväksi.

Lopullisen päätöksen hallitukseen osallistumisesta tekee puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteinen kokous.

ILMOITUS

”Mahtavaa ja johdonmukaista”

Myös Hilkka Haaga Pohjois-Pohjanmaalta kiitteli puoluejohtoa rohkeasta asioiden valmistelusta.

Helsinkiläinen Anna Vuorjoki painotti, että neuvoa antava jäsenäänestys on avaus demokratian lisäämiseksi. Parhaimmillaan äänestys lisää kiinnostusta politiikkaan ja synnyttää keskustelua.

Lappilaisen Anni Ahlakorven mielestä jäsenäänestys on ”mahtavaa ja johdonmukaista”. Puolue toimii arvojensa mukaisesti.

Arjojen merkitystä korosti myös helsinkiläinen Mai Kivelä. Hän painotti, että demokratiaan perustuva arvopohja ajaa jäsenäänestykseen liittyvien huolten ohitse.

Huolia äänestyksen onnistumisesta

Kukaan puoluevaltuuston jäsenistä ei vastustanut neuvoa antavaa jäsenäänestystä hallitukseen osallistumisesta. Huolia esitettiin äänestyksen toimivuudesta.

Mikko Raudaskoski Pohjois-Pohjanmaalta esitti päätöksen siirtämistä tammikuulle. Hän kuten moni muukin puoluevaltuuston jäsen kantoi huolta jäsenäänestyksen totuttamisesta.

Reilu 20 oli valmis siirtämään päätöksen tammikuulle. Enemmistö oli valmis tekemään päätöksen.

Kaksi huolta nousi ylitse muiden. Miten jäsenäänestys tavoittaa mahdollisimman kattavasti ja tasavertaisesti puolueen jäsenet. Tähän haetaan teknisiä ratkaisuja.

Tietoa mahdollisimman kattavasti jäsenille

Saavatko jäsenet tarpeeksi tietoa mielipiteensä pohjaksi, kysyttiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vakuutti, että jäsenet saavat parhaan mahdollisen tiedon hallitusneuvottelujen tuloksesta.

Hän korostaa, että tietynlainen tiedon epäsymmetria on aina olemassa. Kaikkea tietoa ei voi saada päätöksenteon pohjaksi. Sen kanssa joutuu elämään jatkuvasti.

Andersson totesi tiedotustilaisuudessa puolueen jäsenten ja ylipäänsä kansalaisten osallistumisen olevan yksi keino lisätä demokratiaa ja puoluedemokratiaa sekä lieventää politiikkaa kohtaan tunnettua luottamuspulaa.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski tulkitsi, että jäsenäänestyksen kautta voidaan saada vahvempi mandaatti hallitukseen osallistumisesta.