Lehtikuva/Jussi Nukari

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus otti pienen askeleen eteenpäin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sen toteutuminen olisi nyt varmaa. Päinvastoin, ongelmia on vielä paljon.

1 Mikä sote- ja maakuntauudistuksen tilanne nyt on?

Toimittajat käyttivät paljon nytkähtää-verbin eri muotoja kuvaillessaan viime viikolla tapahtunutta muutosta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai valmiiksi kolme mietintöluonnosta, jotka muodostavat koko uudistuksen ytimen.

Luonnokset ovat seuraavat: Mietintöluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta, mietintöluonnos valinnanvapauslaista sekä mietintöluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista eli niin kutsuttu tuottajalaki.

Nämä luonnokset on nyt lähetetty perustuslakivaliokuntaan, joka käy ne vielä läpi perustuslaillisuuden osalta. Perustuslakivaliokunnan työ kestää hyvin todennäköisesti ainakin tammikuuhun.

Tämän jälkeen sote-valiokunnalla on vielä työtä jäljellä, mutta siitä lisää myöhemmin.

ILMOITUS

2 Miksi oppositio lyttäsi esityksen niin tiukasti tässä vaiheessa?

Sote-valiokunnan työn valmistumista on odotettu pitkään. Hallitus painosti valiokuntaa välillä ja välitti viestiä, että työ on saatava valmiiksi milloin ennen juhannusta, milloin ennen syksyä.

Nyt kun eniten työtä vaatinut osuus päättyi, järjesti oppositio näyttävän tiedotustilaisuuden, jossa kaikki mietinnöt haukuttiin käytännössä lyttyyn.

Ensinnäkin kyse oli siitä, että oppositio ei tässä vaiheessa voinut jättää virallista vastalausetta. Sen vuoro on vasta myöhemmin. Tärkeämpi syy on se, että valiokunnan työ on ollut niin poikkeuksellista ja riitaisaa.

– Emme voineet hyväksyä hallituksen esitystä, mutta halusimme kertoa opposition kannan tähän. Oppositio on ollut varsin yksimielinen ja olemme tehneet todella hyvää yhteistyötä valiokunnassa, perustelee vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Pekonen huomauttaa, että valiokunta joutui tekemään todella paljon muutoksia lakiesityksiin.

– Sote- ja maakuntauudistusluonnoksessa on 287 pykälää, joista käsittelyssä muuttui 107. Valinnanvapauslain 103 pykälästä muutoksia tehtiin 63:een ja tuottajalain 42 pykälästä käsittelyssä muuttui 37.

Normaalisti valiokunnat muuttavat lakiesityksistä muutaman pykälän, ja varsinainen lainkirjoittaminen tapahtuu ministeriöissä. Mutta kuten tunnettua, mikään sote-uudistuksessa ei ole normaalia. Viimeiset lakipykälämuutokset tehtiin aivan käsittelyn loppuvaiheessa.

Muutosten taustalla on perustuslakivaliokunnan toukokuun lopussa antama lausunto. Perustuslakivaliokunta katsoi, että kaikkia mietintöjä pitää muuttaa, mutta muutokset voidaan tehdä eduskunnassa.

– Me opposition jäsenet olimme silloin sitä mieltä, että se olisi pitänyt ehdottomasti uudelleen valmistella ministeriössä, Pekonen sanoo.

3 Mitkä ovat suurimmat ongelmakohdat esityksessä?

Helpompi olisi sanoa, mikä opposition mukaan mietintöluonnoksissa on kunnossa. Sen lisäksi, että mietintöluonnoksia on muutettu paljon, ne ovat edelleen täynnä ongelmia. Pekonen nostaa suurimmiksi rahoituksen, tietosuojan ja -turvan sekä asiakassuunnitelman sitovuuden poistamisen. On huomattava, että näiden kolmen lisäksi ongelmallisia kohtia on hyvin paljon.

Kuten hyvin tunnettua uudistuksen tarkoituksena olisi saada säästöjä aikaiseksi kolmen miljardin edestä. Niistä lisää myöhemmin, mutta Pekonen nostaa esiin myös sote-palveluihin kaavaillun tiukan menorajoittimen. Sillä on tarkoitus estää kustannusten liiallinen nousu väestön ikääntyessä. Koska muita säästökohteita ei juuri ole tarjolla, tulee tämä tarkoittamaan palveluista leikkaamista. Tähän huoleen ei valmistelussa vastattu.

Lehtikuva/Mesut Turan

Tietosuojaan liittyviä ongelmia on niin ikään useita. Pekonen mainitsee esimerkiksi sen, kun ihmisen terveystietoja siirretään uudessa järjestelmässä tuottajalta toiselle.

– Kuka tietoja voi katsoa ja mistä yksityiset toimijat saavat luvan asiakkaan tietojen katseluun. Kuka luvan myöntää, Pekonen mainitsee auki jääviä kysymyksiä.

Pekonen huomauttaa, että uudistuksessa potilastiedot on tarkoitus avata koko sote-sektorille. Tämä ei ole hänen mukaansa pelkästään huono asia, sillä tällä hetkellä yksityisen puolen lääkärit eivät näe julkisen puolen rekistereitä.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on omassa lausunnossaan katsonut suurimmiksi ongelmiksi asiakas- ja potilastietojen käsittelyn, rekisterinpito ja missä rekistereitä säilytetään sekä sen, kuinka laajalti Kelan on oikeus saada julkisia tietoja.

Kelan tietojen tarve liittyy paljon kohua herättäneeseen kapitaatiokorvausmalliin. Siinä kaikki suomalaiset sijoitetaan ryhmiin, joiden perusteella sote-keskukset (yksityiset ja julkiset) saavat asiakkaasta korvauksen.

Tässä on myös melkoinen paradoksi. Kela tarvitsee mahdollisimman tarkat tiedot, jotta korvaus pystytään laskemaan mahdollisimman tarkkaan. Mutta nämä kohdat ovat tietosuojavaltuutetun mukaan kirjoitettu liian epäselvästi.

4 Miksi asiakassuunnitelman sitovuuden poisto on niin merkittävää?

Asiakassuunnitelman tarkoitus on hyvä. Ideana on, että se ikään kuin seuraa ihmistä tämän käyttäessä eri sosiaali- ja terveyspalveluita. Pekonen käyttää esimerkkinä ihmistä, jolla on useampia sairauksia. Asiakassuunnitelman avulla jokainen hoitaja näkisi nopeasti, mitä vaivoja ihmisellä on. Jos sitä ei ole, ihminen joutuu aina uudessa paikassa kertomaan kaikki vaivansa uudelleen.

Kun perustuslakivaliokunta käsitteli sote-mietintöjä viimeksi, se katsoi, että asiakassuunnitelman oikeudellinen velvoittavuus on epäselvä. Sitä ei ollut kirjattu alkuperäiseen esitykseen mitenkään.

”Mitä tämä tulee maksamaan, sitä kukaan ei osaa sanoa.”

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyi lopulta ratkaisuun, jossa asiakassuunnitelman sitovuus poistetaan kokonaan. Samalla häviää ongelmakin.

– Mutta kun asiakassuunnitelma ei enää ole sitova, integraatio häviää kokonaan, Pekonen sanoo.

Näin ollen hallituspuolueiden ajama ongelmanratkaisu johtaisi siihen, että joillakin olisi asiakassuunnitelma ja toisilla ei.

– Kun asiakassuunnitelman teko ei ole sitovaa, se ei sido yhtään palveluntuottajaa.

5 Eikö oppositio usko hallituksen säästösuunnitelmia?

Ei, eikä niihin taida uskoa hallitus itsekään. Valtiovarainvaliokunta katsoi kesäkuussa antamassaan lausunnossa, että säästöjä ei ole kuvattu oikein millään lailla. Hallituspuolueiden edustajat olivat siis itsekin hyvin kriittisiä hallituksen asettamalla säästötavoitteelle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saanut sen enempää selkoa säästöille.

– Kun me kysyimme, miten näiden rahoituksellisten ongelmien kanssa tämä luvattu säästö aiotaan saada aikaan, hallituspuolueet vain levittelevät käsiään. Mitä tämä tulee maksamaan, sitä kukaan ei osaa sanoa, Pekonen sanoo.

6 Mikä ihmeen EU-notifiointi ja miksi siitä mekastetaan?

Tässä on kyse siitä, että koska sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus avata kokonaan markkinoille, astuu peliin myös Euroopan unionin kilpailusäännökset. Julkisen puolen sote-keskusten voidaan nimittäin tulkita saavan kiellettyä valtiontukea, kun ne kilpailevat yksityisten yritysten kanssa.

Julkisen puolen keskukset eivät nimittäin voi mennä konkurssiin toisin kuin yksityisen puolen keskukset. Jostain ihmisten pitää saada sosiaali- ja terveyspalveluita, vaikka yksityinen puoli luhistuisikin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lähes kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että tästä syystä asiassa pitäisi virkakielellä notifioida EU:ta. Eri mieltä tämän tarkistuksen tarpeesta olivat asiantuntijoina kuullut ministeriöiden virkamiehet.

Tämä notifiointi olisi vienyt lisää aikaa, jota hallituksella ei enää ole vaalikauden lähestyessä loppua. Joku voikin kysyä, miksi ministeriöiden virkamiehet ovat nyt niin selvästi eri mieltä kuin muut asiantuntijat.

7 Onko uudistuksen toteutuminen nyt lähellä?

Kuten yllä on kirjoitettu, mietinnöissä on edelleen todella paljon ongelmia. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunnan käsittelystä ei tule niin sanotusti läpihuutojuttua.

Mutta hallitus voi vielä elätellä toivoa, että se saisi jättimäisen paketin ajettua läpi. Jos, ja tämä on todella iso jos, perustuslakivaliokunta katsoo, että luonnokset eivät vaadi kovin isoja muutoksia, kirjoittaa sosiaali- ja terveysvaliokunta niiden pohjalta kolme lakiesitystä. Niistä kansanedustajat sitten lopulta äänestävät.

”Oppositio on ollut varsin yksimielinen ja olemme tehneet todella hyvää yhteistyötä valiokunnassa.”

Jos, ja edelleen iso jos, joskus päästään äänestykseen asti, tulee siitä erittäin jännittävä.

Yleensä eduskunnan äänestyksissä ei ole jännättävää, koska kaikki on jo sovittu ennen kuin lakiesityksestä täysistunnossa äänestetään. Soten kohdalla tilanne tullee olemaan toinen. Ensinnäkin hallituksen enemmistö on todella niukka, minkä lisäksi moni kansanedustaja kipuilee esityksen kanssa.

8 Mitä ongelmia jäi tässä jutussa käsittelemättä?

Pekonen nostaa esiin hallituspuolueiden ja sote-uudistusta nykyään vetävän virkamiehen Päivi Nergin pelottelut, että jos uudistus nyt kaatuu, palataan pisteeseen nolla.

–  Minusta se on aika ikävää viestintää. Mitään sellaista pelkoa ei ole näköpiirissä, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 20 €/2 kk. Sähköinen digilehti alkaen 4,90 €/ kk.