Lehtikuva/Martti Kainulainen

Latvialaisyritys alipalkkaus on tämän vuosikymmen ennätys. Yritys kieltäytyy maksamasta työntekijöiden puuttuvia palkkasaatavia.

BM Turku Oy:n Paraisten tehtaalla työskenteli Aalto Henkilöstöpalvelut Oy:n alihankkijana latvialainen Katana Serviss -niminen yritys. Kun yrityksen työntekijöiden palkkasaatavia selvitettiin, palkkakuitista ilmeni, että työntekijöiden tuntipalkka oli 2,90 euroa tunnilta.

– Työntekijöiden palkkasaatavia ei ole maksettu edelleenkään. Yrityksen edustaja ilmoitti Rakennusliiton asiaa hoitavalle toimitsijalle, että se ei noudata alan työehtosopimusta työntekijöiden pyynnöstä, kertoo Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas.

Alipalkkaus koskee alle viittä työntekijää.

Rakennusliitto on vuosien varrella saartanut lukemattoman määrän ulkomaisia työntekijöilleen alipalkkaa maksavia yrityksiä. Kuluvan vuoden aikana on saarrettu kaikkiaan kahdeksan yritystä.

Saarretulla yrityksellä on kaksi vaihtoehtoa. Yleensä yritys lähtee pois maasta, koska toinen vaihtoehto on maksaa oikean palkan ja maksetun palkan erotus. Latvialaisyrityksen tapauksessa se tarkoittaa tuntipalkassa noin kymmentä euroa.

ILMOITUS

Alipalkkaus sääntö lähetetyille työntekijöille

– Ulkomailta lähetetyille työntekijöille maksettava alipalkka on sääntö eikä poikkeus. Yleensä tarkastuksissa esiin tulleet alipalkat ovat kuitenkin olleet jonkin verran korkeampia, hän kertoo.

Töitä rakennus- ja rakennustuotealalla ketjutetaan erilaisten työvoimaa vuokraavien yritysten kautta.

– Kun ketjun viimeinen lenkki on ulkomaille rekisteröity yritys omalla ulkomaisella työvoimallaan, niin palkan, verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen on käytännössä mitä sattuu, Suokas sanoo.

Suokas kertoo, että aluetoimitsija kävi pitkään keskusteluja latvialaisyrityksen kanssa saadakseen palkka-asian kuntoon. Kun asia kulkeutui Suokkaan korviin, ja alipalkkauksesta oli mustaa valkoisella, hän päätti tuoda tapauksen julkisuuteen.

– Tein tiedotteen asiasta, koska keskustelu käy nyt kuumana siitä, että työnantajan ja työntekijän pitäisi voida ilman työehtosopimuksen yleissitovuutta sopia palkoista keskenään. Tätä se sitten on kun ei ole minimejä, kun paikallisesti sovitaan ja joustetaan työehdoista, hän sanoo.

Vuokrafirmalla moraalinen vastuu

BM Turku Oy:n Paraisten tehdas on rakennustuotealan iso yritys kuten on vuokratyöfirma Aaltokin. Pikkuruinen Katana Serviss on kuviossa mukana Suokkaan mukaan vain siksi, että työmaalle voidaan tuoda ulkomaista väkeä, jolle voidaan maksaa mitä sattuu.

– Sillä tavalla tämä rakennusalalla toimii, Suokas toteaa ja lisää, että toki vuokrafirmoja on monenlaisia, niitä jotka vedettävät, mutta myös niitä jotka maksavat työntekijöilleen ihan oikein.

Suokaan mukaan ulkomaista alipalkkafirmaa käyttävällä vuokratyöfirmalla on ainakin moraalinen vastuu.

– Ymmärrän sen, että rakennustuoteteollisuudessakin käytetään vuokratyöntekijöitä, koska monethan toimivat alueilla joihin on vaikea saada paikallisia työntekijöitä. Mutta ulkomaisien kohdalla on se houkutus, että heille ei makseta juuri mitään. Tämä on suuri ongelma.

Latvian kautta ukrainalaisia

Suokas kertoo, että Suomeen tuodaan nyt Latvian kautta ukrainalaista väkeä töihin. Aikaisemmin yritykset oli rekisteröity Viroon, nyt ne ovat enimmäkseen rekisteröity Latviaan.

– Latvia on nyt se kuuma maa Suomelle, minkä vuoksi olen tästä saatavuusharkinnan säilyttämisen puolestakin puhunut. Jos meiltä poistuu saatavuusharkinta, ukrainalaista väkeä aletaan välittömästi tuoda meille. Siellä on kaikki systeemit ja reitit valmiina. Jo nyt sitä väkeä yritetään puskea tänne.

Suokas jatkaa, että Latviasta ei enää tahdo riittää latvialaisia lähetettäväksi.

– Mutta Ukrainassa on sitten yli 40 miljoonaa ihmistä. Jos niitä aletaan puskea tänne niin se ei kesken lopu, hän sanoo.

Viron ja Suomen viranomaiset yhteistyössä

Virolaisten lähetettyjen työntekijöiden kohdalla palkkausasiat ovat jo paljon paremmalla tolalla. Suokkaan mukaan he saattavat saada jopa taulukkopalkkaa tai ainakin alinta taulukkopalkkaa.

– Mutta sitten he tekevät vähän pitempää päivää. Palkka maksetaan esimerkiksi vain kahdeksalta tunnilta, vaikka työtä tehdään 10–12 tuntia. Tämä on ehkä yleisin alipalkan muoto ja sitä on erittäin vaikea kontrolloida.

Viron ja Suomen välillä muun muassa Eläketurvakeskus ja Viron eläkelaitos valvovat ja myös verottaja valvoo. Pimeän työn tekeminen ei Suokkaan mukaan ole enää yhtä helppoa viranomaisyhteistyön vuoksi.

– Mutta yhteistyö loppuu, kun mennään muualle Eurooppaan. Siellä verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen jää korkeimman käteen, sanoo Kyösti Suokas.