Kampanjan vaatimukset:

Palkkionalennukset on peruttava

Turvattu työnteko: lähettien on saatava sairaslomat ja läpinäkyvyyttä vuorojen jakoon

Korvaukset työvälineiden ja ajoneuvojen ylläpitoon

Sosiaalitilat

Mahdollisuus solmia työsopimus

Vasemmistoliitto haluaa muuttaa lakia, jotta alustatalouden työntekijöiden asema paranisi.

Ensimmäiset Wolt-ruokakuljetuspalvelun lähetit ovat liittyneet ruokalähettien parempia oikeuksia vaativaan kampanjaan. Foodora vastuuseen -kampanja kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Kampanjan vetäjien mukaan Woltin ruokaläheteillä on hyvin samanlaisia ongelmia kuin Foodora-ruokakuljetuspalvelulla. Kummassakaan paikassa lähetit eivät ole työsuhteessa, minkä vuoksi heillä ei ole sairaslomia tai työnantajan kustantamia vakuutuksia.

”He maksavat työnsä sivukulut palkkioistaan, jotka ovat hyvin matalat ja joita Wolt leikkasi maaliskuussa. Toisin kuin Foodoran läheteillä, Woltilla ei ikinä ole edes ollut sosiaalitiloja”, tiedotteessa kerrotaan.

ILMOITUS

Foodora vastuuseen -kampanja haluaa rohkaista muitakin Woltin ruokalähettejä mukaan siihen.

”Australiassa ja Espanjassa alustataloudessa työskentelevät lähetit on ovat heidän kampanjointinsa seurauksena tunnustettu työntekijöiksi”, kampanjan tiedotteessa kirjoitetaan.

Kansan Uutiset kertoi Foodora vastuuseen -kampanjasta syyskuussa kahteen otteeseen.

Vasemmistoliitto puolestaan ilmoitti lokakuussa valmistelevansa muutosehdotuksia työ- ja verolakien uudistamiseksi. Tavoitteena, että lait huolehtisivat nykyistä paremmin niin kutsutun alustatalouden työntekijöiden työehdot.

Alustatalous tarkoittaa uutta talouden alaa, jossa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka päällä yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä jotain lisäarvoa tuottavaa. Yksi tällainen on Foodora, tunnetuimpiin kuuluvia ovat Uber ja Airbnb.

Foodoran ruokalähetit aloittivat kampanjan, kun yhtiö yksipuolisesti laski ruokalähettien palkkoja ja heikensi työoloja poistamalla käytöstä muun muassa työntekijöiden käytössä olleen sosiaalitilan.

Kampanjan vaatimukset:

Palkkionalennukset on peruttava

Turvattu työnteko: lähettien on saatava sairaslomat ja läpinäkyvyyttä vuorojen jakoon

Korvaukset työvälineiden ja ajoneuvojen ylläpitoon

Sosiaalitilat

Mahdollisuus solmia työsopimus