JHL/Maarit Eloholma

”Irtisanomislakiesitys vietävä perustuslakivaliokunnalle.”

Irtisanomislain muutokset eivät kelpaa Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitolle JHL:lle. Järjestö toivoo, että peruslakivaliokunta kiinnittäisi huomiota siihen, että hallituksen esitys syrjii naisia.

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen koskee puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen mukaan nimenomaan pienillä työpaikoilla työskenteleviä naisia. Isoilla miesvaltaisilla työpaikoilla henkilökohtaisista syistä johtuvista irtisanomisista on sovittu työehtosopimuksissa.

– Jos hallitus ajaa lakimuutoksen läpi niin sanottuna budjettilakina, se ei päädy perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, hän totesi JHL:n edustajiston syyskokouksessa Vantaalla keskiviikkona.

Suomen tilannetta voi kohta verrata Turkkiin.

Niemi-Laineen mukaan JHL jatkaa vaikuttamistyötään esityksen muuttamiseksi.

”Naisvastainen hallitus”

Nykyhallituksen työelämän heikennykset ja sosiaaliturvan leikkaukset ovat JHL:n mukaan osuneet varsinkin naisiin.

ILMOITUS

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, vuorotteluvapaan ehtojen tiukennus, vanhempainvapaan päivärahojen leikkaus, sairausajan vuosiloman leikkaus, vuosilomakertymän vähennys ja ansiopäivärahan keston leikkaus osuvat liiton mukaan alle 2 000 euroa kuukaudessa ansaitseviin naisiin. Lisänä tulevat vielä Kela-etuuksien leikkaukset.

Niemi-Laine kertoi suunnitelmista heikentää edelleen naisten palkkoja. Hänen mukaansa sote-puolelle suunnitellaan lisä- ja ylitöiden sallimista siten, että työvuoro venyisi 13-tuntiseksi ilman erilliskorvausta.

Hän huomautti, että kaikkien tehtyjen ja suunniteltujen heikennysten lisäksi hallitus haluaa rajoittaa kokoontumislakia.

Mielenilmauksen ilmoittamisaikaa ollaan pidentämässä. Tämän takia ay-väki ei pääsisi Niemi-Laineen mukaan ajoissa ottamaan kantaa hallituksen ja eduskunnan käsittelyssä oleviin asioihin.

– Jälleen kerran puututaan kansalaisten perusoikeuksiin.

Niemi-Laineen mukaan Suomen tilannetta voi kohta verrata Turkkiin.

Hallituksen ikävät päätökset voivat JHL:n mukaan johtaa vastedeskin lakkoihin.

Suomen yrittäjien menettely JHL:n lakon aikana puhutti sekä edustajia että Niemi-Lainetta:

– Yrittäjien Pentikäinen puki pyhäpaidan ja kävi jakamassa kouluruokaa. Se on naisten työn aliarvioimista. Annetaan käsitys, että kaikki voivat tehdä naisten töitä. Tämä osoitti, ettei hänellä ole tietoakaan kelpoisuus- tai ammattitaitovaatimuksista.

”Irtisanomisjärjestys toisi selvyyttä”

Irtisanomisesitys kirvoitti kokouksessa lukuisia puheenvuoroja.

Kari Vatanen huomautti, että SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan esitys irtisanomisjärjestyksestä olisi otettava vakavasti harkintaan. Elorannan mukaan irtisanomisissa tulisi ottaa huomioon muun muassa henkilön työuran pituus, kokemus ja huoltovelvollisuus.

– Tämä tekisi irtisanomisten perusteista läpinäkyviä. Se ei kai ole kenenkään työntekijän etujen vastaista.

Yli 50-vuotiaiden asema etenkin suurissa yrityksissä on Vatasen mukaan vaikea. Heistä halutaan eroon senkin takia, että iäkkäämmät työntekijät tulevat työnantajille kalliimmiksi kovempien palkkojen ja sivukulujen takia.