Lehtikuva/Mesut Turan

Kolmasosalle miljardiluokan verotuista ei voida laskea, paljonko ne vähentävät verokertymää.

Verotukien arvo tänä vuonna on noin 26,8 miljardia euroa, ja niistä 17,5 miljardia euroa vähentää valtion verotuloja. Tuista noin kolmasosalle ei pystytä esittämään euromääräistä arviota, ja osalle voidaan esittää vain suuruusluokka-arvio.

Verotuet on päätetty ilman, että tiedetään niiden vaikutusta valtiontalouteen. Tuiksi lasketaan kaikki verot, jotka poikkeavat normiverotuksesta. Normijärjestelmä näyttää pysyneen hallitusten vaihtuessa, sillä normiverojärjestelmä ja verotuet on määritelty viimeksi vuonna 2009.

Sen jälkeen sekä verolainsäädäntö että toimintaympäristö on muuttunut. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) haluaakin selvitettävän, onko normin määritelmä ja siten verotukien luettelo edelleen ajantasainen.

Verotukia on lisätty vuosien varrella, ja erilaisia verotukia on tällä hetkellä yli 180 kappaletta.

Iso lovi valtiontalouteen tukien muodossa

ILMOITUS

VTV huomauttaa, että verotuet vähentävät verotuloja merkittävästi. Kustannuksia ja vaikutuksia seurataan vain vähäisesti, ja niiden vaikutuksista saatava tieto on niukkaa.

Verotuista lasketaan vuosittain ainoastaan niiden aiheuttamat tulojen menetykset. Tämän lisäksi yksittäisten verotukien vaikutuksista on tehty hieman laajempia vaikutusarvioita.

Kolmasosalle verotuista ei pystytä laskemaan edes niiden aiheuttamaa verotulon menetystä

– Jotta päätöksentekijät voisivat paremmin arvioida kunkin verotuen tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta, tarvitaan taustalle enemmän tietoa. Lisäksi, kun uusia verotukia säädetään, tulisi perustella, minkä vuoksi politiikkakeinoksi on valittu juuri verotuki suoran tuen tai muun keinon sijaan. Politiikkakeinon valinta tulisi tehdä sen perusteella, mikä on tehokkainta, VTV:n ylitarkastaja Pälvi Polojärvi toteaa.

Vaikutusarvioinnit tehdään jokaiselle veromuutokselle erikseen. Useamman muutoksen yhteisvaikutukset voivat jäädä huomioimatta. Siksi vaikutusarviointeja tulisi tehdä myös usean muutoksen yhteisvaikutuksista.

– Esimerkki tästä olisi, että arvioitaisiin samana vuonna voimaan tulevien veromuutosten yhteisvaikutukset kotitalouksien taloudelliseen asemaan, työllisyyteen tai johonkin tiettyyn verovelvollisryhmään, Polojärvi ehdottaa.

Yritystukien leikkaamisessa epäonnistuttiin

VTV joutuu toistamaan omia vaatimuksiaan verotukien paremmasta tietopohjasta, sillä tarkastusvirasto on vuonna 2007 tekemässä tarkastuksessa suositellut, että verotuille tulisi asettaa tulostavoitteet ja niiden toteutumista tulisi seurata.

Tällaisia tulostavoitteita ei ole edelleenkään asetettu, eikä tukien tosiasiallisia vaikutuksia seurata. VTV:n raportin mukaan verotuet pienentävätkin merkittävästi verotuloja ja heikentävät valtion taloutta. Tästä syystä tulisi myös niiden vaikutuksia ja kustannuksia seurata.

Alkuvuodesta ajoi karille hallituksen yritys kammata tehottomiksi todettuja yritystukia. Hallitus epäonnistui täysin kansanedustaja Mauri Pekkarisen (kesk.) johdolla tehdyssä työssään yritystukien karsimiseksi.

Kommentit