Lehtikuva/Roni Rekomaa

Alan toimijoiden uusjako keskittää 1,6 miljardin euron markkinat yhä harvempien käsiin.

Ikääntyneiden ja erityisryhmien palveluasumisen piirissä oli lähes 70 000 asiakasta vuonna 2016, kertovat THL:n tilastot. Kunnat eivät pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään omalla tarjonnallaan. Tämä on synnyttänyt alalle yksityiset markkinat, joiden kasvu on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinoista tällä hetkellä, kirjoittaa tutkija Pekka Lith Tilastokeskuksen katsauksessa.

Ulkoistukset alkoivat jo 2000-luvun alussa. Tällä vuosikymmenellä kehitys on vain kiihtynyt. Viime vuonna kuntien oman tuotannon osuus ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluista oli 34 prosenttia ja ostettu tuotanto 66 prosenttia. Ostot yksityisiltä palveluntuottajilta olivat 41 prosenttia.

Rahassa mitattuna yksityisiä palveluita ostettiin 1,6 miljardilla eurolla.

Lith kirjoittaa kasvavan palveluasumisen kysynnän ja kuntien palvelutuotannon ulkoistusten johtaneen siihen, että ”yksityinen palvelutalo- ja asumispalvelubisnes on tällä hetkellä Suomen yksi ripeimmin kasvavista toimialoista”

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan toimialan yritysten työllisyys lisääntyi 31 prosenttia ja liikevaihto 47 prosenttia vuosina 2013–2017.

ILMOITUS

Pienet yritykset suurten käsiin

Kasvavat markkinat putoavat yhä harvempien yhtiöiden käsiin. Suuret hoiva-alan yritykset, jotka ovat päätyneet koti- ja ulkomaisten pääomasijoittajien haltuun, kasvattavat uusia toimintayksiköitä ja ostavat paikallisia pk-yrityksiä.

Alalla toimintansa aloittaneiden yritysten määrä on romahtanut ja lopettaneiden määrä kasvanut viime vuosina. Vuosina 2010–2012 aloittaneita yrityksiä oli kunakin yli kymmenen, viime vuonna enää seitsemän. Lopettaneiden yritysten määrä nousi viime vuonna vuosikymmenen huippuun, 31:een.

Sote-uudistus on Lithin mukaan vauhdittanut viime vuosina alan keskittymistä.

Lithin mukaan alan keskittyminen ei välttämättä ole vain huono asia. Se voi mahdollistaa palvelutarjonnan määrällisen kasvun ja toiminnan laadullisen parantumisen. Yrityskoon kasvu myös lisää toiminnan luotettavuutta palveluasumisessa, koska 10–15 paikan toimintayksikkö voi olla liian pieni ja haavoittuvainen.