Samaan aikaan kun Yhdysvallat on vetänyt tukensa YK:n väestörahastolta Unfpalta ja kaikelta perhesuunnitteluun viittaavalta, Kanada on julistanut noudattavansa feminististä kehitysyhteistyöpolitiikkaa.

Kanada on maailman viidenneksi suurin kehitysavun antaja. Se haluaa olla kärjessä sukupuolten tasa-arvon, naisten oikeuksien ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien ajamisessa.

Feministinen linja hyväksyttiin kesällä 2017. Kehitysyhteistyöministeri Marie-Claude Bibeau kertoo, että nyt jo 93 prosentissa annetusta avusta on mukana seksuaali- ja lisääntymisterveyteen tai naisten aseman parantamiseen liittyviä elementtejä.

Kanada on maailman viidenneksi suurin kehitysavun antaja.

Bibeaun mukaan Kanada on lisännyt viiden vuoden kehitysbudjettiinsa 1,75 miljardia euroa feministisen linjan ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Englanninkielinen versio