Lehtikuva/Vesa Moilanen

Naisia vaaditaan näkyvimmille paikoille.

Puolueiden on nostettava naisia näkyvimmille paikoille ja hyödynnettävä paremmin naisten osaamista turvallisuus- ja puolustusasioissa, vaativat suomalaisten eduskuntapuolueiden naisjärjestöt.

Lisäksi naisjärjestöt vaativat että uuden hallituksen ministerinsalkuista puolet tulee antaa naisille ja lisäksi Suomen EU-komissaariksi on esitettävä naista ja miestä.

Tasa-arvo turvallisuuspolitiikan keskiöön

Suomalaisten eduskuntapuolueiden naisjärjestöt vaativat tasa-arvon nostamista turvallisuuspolitiikan keskiöön. Turvallisuuspolitiikka on enemmän kuin sen sotilaallinen osa-alue, sillä on myös sosiaalinen ja inhimillinen ulottuvuus. Parasta demokratian edistämistä on konfliktien ennaltaehkäisy ja perusoikeuksien turvaaminen, naistoimijat muistuttavat.

Hyvinvoivien yhteiskuntien edellytys on, että kaikkien sukupuolten edustajien äänet kuuluvat turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvässä päätöksenteossa. Naisten ääni on naisjärjestöjen mukaan saatava kuuluviin kaikilla vaikuttamisen tasoilla. Se tarkoittaa, että ensinnäkin puolueiden on nostettava naisia näkyvimmille paikoille ja hyödynnettävä paremmin naisten osaamista turvallisuus- ja puolustusasioissa.

Puolet ministereistä naisia

Lisäksi valiokuntapaikat ja niiden puheenjohtajuudet on naisjärjestöjen mukaan jaettava tasa-arvoisesti kaikkien sukupuolten edustajien kesken ja sukupuolittuneiden rakenteiden haastamiseksi uuden hallituksen ministereistä puolet on oltava naisia. Lisäksi Suomen EU-komissaariksi on esitettävä naista ja miestä.

ILMOITUS

Eduskuntapuolueiden naisjärjestöt jakavat näkemyksen siitä, että globaaleista turvallisuusuhkista polttavin tällä hetkellä on ilmastonmuutos. Naisjärjestöt edellyttävät, että myös ilmastonmuutos tunnistetaan todellisena globaalina turvallisuusuhkana, jonka pysäyttämisessä ei onnistuta ilman naisia. Rauhaa edistetään monipuolueyhteistyöllä sopien, ei sotien.

Kehityspolitiikan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteyden turvaaminen on oleellinen osa kestävää ja eettistä päätöksentekoa. Näin ollen kehitysyhteistyön rahoitus ja jatkuvuus on järjestöjen mukaan turvattava, ja naisten asema pidettävä Suomen toiminnan painopisteenä jatkossakin.

Naisjärjestöjen edustajat laativat yhteisen lausunnon Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n Demokratia-akatemian aikana.