Lehtikuva/

Piirikokouksesta esitys myös eurovaaliehdokkaista.

Pirkanmaan vasemmistoliitto asetti piirikokouksessaan täyden 19 ehdokkaan listan ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Ehdokkaat ovat Mikko Aaltonen, 42, Tampereelta, Rauno Kesseli, 61, Ylöjärveltä, Anna Kontula, 41, Tampereelta, Satu Kosola, 51, Lempäälästä, Katja Kotalampi, 28, Virroilta, Anneli Lehtonen, 65, Nokialta, Kai Muukkonen, 54, Valkeakoskealta, Aapo Niemi, 36, Tampereelta, Iikka Nikkinen, 33, Kangasalta, Anne Nyman, 54, Nokialta, Heli Piirainen, 44, Akaasta, Ilkka Porttikivi, 38, Tampereelta, Virva-Mari Rask, 40, Tampereelta, Leena Saarela, 55, Sastamalasta, Antti Salonen, 40, Tampereelta, Liban Sheikh, 28, Tampereelta, Jouni Sirén, 52, Tampereelta, Noora Tapio, 22, Tampereelta ja Raija Westergård, 63, Hämeenkyröstä.

Naisia ehdokkaista on kymmenen ja miehiä yhdeksän.

– Vasemmistoliiton kevään eduskuntavaaliehdokkaat edustavat monipuolisesti koko Pirkanmaata. Tästä on hyvä lähteä vaalitöihin ja aloittaa Pirkanmaan ja koko Suomenkin suuntaaminen kohti inhimillisempää Suomea, kommentoi puheenjohtaja Marja-Leena Torkki ehdokaslistaa.

Torkki Nokian vasemmistosta jatkaa Pirkanmaan vasemmistoliiton puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana jatkaa Tatu Ahponen Itä-Tampereen osastosta. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa Niko Vallenius Mansen Punavihreistä.

ILMOITUS

Eurovaaliehdokkaiksi piirikokous esittää Jorma Mäntylää Kangasalta ja Sinikka Torkkolaa Tampereelta.

”Pirkanmaa liikennesuunnittelun suunnannäyttäjäksi”

Pirkanmaan Vasemmistoliitto haluaa nostaa Pirkanmaan maakunnan liikennesuunnittelun edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi. Se on niin ilmastonmuutoksen jarruttamisen, työllisyyden kuin ihmisten liikkumismahdollisuuksien kysymys.

Lähtökohtana tulee olla julkisen liikenteen kehittäminen ja yksityisautoilun vähentäminen.

Painopisteen pitää olla kuntien välisen raideliikenteen lisäämisessä. Tämä edellyttää lisäraiteiden rakentamista ainakin Tampereelta etelään. Myös muiden raideyhteyksien rakentamisen tarvetta on selvitettävä. Kehittämisessä on otettava huomioon myös maksujen kohtuullisuus, jotta julkisen valinta on kaikille aito mahdollisuus.

Meneillään olevat Tampereen ratikan rakennustyöt tulee saattaa loppuun suunnitellussa aikataulussa. Samalla on yhdessä muiden kuntien kanssa tarkasteltava ennakkoluulottomasti raitiotien ulottamista naapurikuntiin.

Päätiestön rakentamiskohteiden lisäksi Pirkanmaan alempiasteinen tiestö on vuosikausia jatkuneen rahoitusvajeen vuoksi mennyt niin huonoon kuntoon, että se vaikeuttaa sekä tiestön turvallisuutta että elinkeinoelämän kuljetuksia. Perustienpidon rahoitusta on lisättävä.