Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kirjoitti Kansan Uutisissa (2.11.): ”Toivon, että vasemmistoliitto tavoittelisi paikallisessa sopimisessa mallia, joka turvaisi sekä yrityksen että työntekijöiden yhdenvertaisuuden.” Työelämään liittyvät tosiseikat huomioon ottaen Markkulan toivetta on vaikea ymmärtää.

Työntekijä on alistetussa asemassa työnantajaansa nähden, eivätkä yrityksessä työntekijät ja työnantaja ole missään suhteessa yhdenvertaisia. Juuri tämän vuoksi työntekijää suojelevat säädökset on otettu työsopimuslakiin.

On tärkeää, että yrityksessä työntekijöiden edustaja tuntee työlainsäädännön ja työehtosopimuksen, jota yrityksessä on noudatettava. Ammattiliitot kouluttavat luottamusmiehiä, joten paikallisesti sovittaessa juuri luottamusmies on oikea henkilö edustamaan työntekijöitä. Luottamusmiehellä on myös lain takaama muita työntekijöitä parempi työsuhdeturva.

Pitkässä juoksussa myös yrittäjälle on merkittävää, luottavatko työntekijät siihen, että paikallisesti sovittu kohtelee heitä oikeudenmukaisesti ja ottaa myös heidän etunsa huomioon. Varmin tae työntekijöiden luottamuksen saavuttamisessa on, että heitä paikallisesti sovittaessa on edustanut luottamusmies.

Suomen Yrittäjien johdon negatiivinen asenne luottamusmiehiin pistää miettimään, millaisten yritysten etuja Suomen Yrittäjien johto ajaa. Niidenkö, jotka toimivat pitkäjänteisesti kaikkien edut huomioon ottaen vai niiden yrittäjien, joiden ensisijainen tavoite on pikavoittojen saaminen yrityskaupoilla tai mahdollisimman suuren tuoton saaminen sijoittamalleen pääomalle.

Ari Alapartanen
Järvenpää