Lehtikuva/Martti Kainulainen

Palvelualalla työskentelevät isät eivät pysty osallistumaan täysimääräisesti perheen arkeen työnsä vuoksi.

Sipilän hallitus ei saanut aikaan perhevapaauudistusta, jota useat järjestöt ja ammattiyhdistysliike ovat perheiden aseman kohentamiseksi vaatineet pitkään.

– Perheiden tarpeista kumpuavat työelämäjoustot ovat pikaisesti tarpeen. Kun palkka ja perheen tulotaso on pieni, vähentää se helposti vanhempien ja lasten yhteistä aikaa. Suomessa tehdään hyvin vähän osa-aikatyötä perhesyistä. Sen sijaan sitä teetetään työnantajan tarpeiden vuoksi, sanoo PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselyn perusteella palvelualoilla työskentelevistä alle 18-vuotiaiden lapsien isistä peräti 63 prosenttia kertoo, että työ estää osallistumasta perheen yhteisiin toimiin niin paljon kuin he haluaisivat.

Palvelualoilla sairaan lapsen hoito näyttää keskimääräistä useammin jäävän äidille.

– Palvelualojen työt ovat pirstaloituneet ja työtä tehdään yhä enemmän epäsäännöllisinä työaikoina. PAMin jäsenkyselyyn vastanneista isistä 60 prosenttia kertoo, että työpäivän jälkeen on usein niin uupunut, ettei jaksa osallistua perheen yhteisiin toimiin, kertoo Veirto.

Päivähoito vastaamaan työaikoja

Yli puolet pamilaisista isistä kertoo, että työhön käytettävät ajalliset uhraukset estävät osallistumasta tasapuolisesti kodin hoitoon. Pamilaisilla isillä on keskimäärin 1,7 alle 18-vuotiasta lasta.

ILMOITUS

Vastaajista 61 prosenttia kertoo, että työkaverit suhtautuvat myönteisesti siihen, jos isä joutuu perhesyihin vedoten muokkaamaan työvuorojaan.

– Palvelualoilla sairaan lapsen hoito näyttää keskimääräistä useammin jäävän äidille, mutta kuitenkin yli puolet isistä kertoo, että asiasta sovitaan työtilanteen mukaan kotona, Veirto kertoo.

Veirto muistuttaa, että lasten päivähoitojärjestelmät vaativat uudistamista. Ne eivät vastaa palvelualoilla työskentelevien lapsiperheiden tarpeisiin riittävästi.

– Julkiset palvelut ovat reagoineet hitaasti siihen, että työtä tehdään yhä enemmän vuorokauden eri aikoina ja 24/7 yhteiskunta haastaa myös olemassa olevia päivähoitojärjestelmiä, kun vuoro- ja sunnuntaihoitoon on enemmän tarvetta, Veirto toteaa.

Työehtosopimuksissa

Suuressa osassa palvelualojen työehtosopimuksia on määräykset palkallisesta isyysvapaasta. Pamilaisista isistä oikeuttaan 18 päivän isyysvapaaseen on käyttänyt noin 90 prosenttia. Huomattavasti harvempi, vain vajaa 40 prosenttia kertoo käyttäneensä 54 päivän pidemmän isyysvapaan.

– Jos perheillä ei ole taloudellista liikkumavaraa, isä saattaa useammin jättää pidemmän isyysvapaan käyttämättä. Usein perheissä äidin tulot ovat pienemmät, jolloin isän palkan merkitys on tärkeä perheen toimeentulon kannalta, Veirto kertoo.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!