Lehtikuva/Roni Rekomaa

Isyysvapaata enintään 9 viikkoa

Isyysvapaa kestää enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa.

Isä voi pitää vapaata 1–18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.

Loput isyysvapaapäivät isä voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan maksaminen on loppunut.

Isyysvapaat on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista, tai vanhemmat voivat olla vapaalla vuorotellen.

ILMOITUS

Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta.

Isyysvapaauudistus lisäsi isien vapaiden käyttöä vain vähän.

Isät ovat isyys- tai vanhempainvapaalla keskimäärin noin kuusi viikkoa. Edelleen joka neljäs isä ei pidä lapsen saatuaan lainkaan vapaata.

– Kolme neljästä vuonna 2015 lapsen saaneesta isästä sai vanhempainpäivärahaa. Osuus on sama kuin ennen uudistusta, sanoo suunnittelija Siru Keskinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Isyysvapaauudistuksen jälkeen isät voivat pitää vapaita aiempaa pitempään ja joustavammin, eivätkä isän vapaat enää vähennä äidin vapaita. Lapsen saaneet isät saivat vanhempainpäivärahaa keskimäärin 36 arkipäivältä eli noin kuusi viikolta.

Ennen vuoden 2013 isyysvapaauudistusta isät pitivät vapaita keskimäärin 33 arkipäivää.

Isät usein vapaalla samaan aikaan äidin kanssa

Suurin osa isistä eli 38 prosenttia piti osan vapaasta yhtä aikaa ja osan eri aikaan kuin äiti. Vain viisi prosenttia vietti kaikki vapaat eri aikaan kuin äiti. Vajaa kolmannes piti kaikki vapaansa yhtä aikaa äidin kanssa.

Vanhempainpäivärahaa saaneiden isien osuus oli suurin Pohjanmaalla, jossa isistä sai 82 prosenttia vanhempainpäivärajaa ja pienin Kymenlaaksossa 70 prosentilla.

– Maakunnissa, joissa isät pitivät ahkerasti isyysvapaita vanhempainrahakauden jälkeen, vapaat olivat myös keskimääräistä pidempiä, Keskinen sanoo.

Pisimmät vapaat pidettiin Ahvenanmaalla, missä isät olivat vapaalla keskimäärin 46 arkipäivää ja lyhimmät Päijät-Hämeessä, jossa vapaa kesti keskimäärin 32 arkipäivää.

Paineet perhevapaauudistukseen kovat

Perhevapaauudistuksen tekemisestä päätetään hyvin todennäköisesti ensi kevään eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa. Sipilän hallitus yritti perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla tehdä perhevapaauudistuksen.

Se kaatui kuitenkin hallituspuolueiden – keskustan, kokoomuksen ja sinisten – erilaisiin näkemyksiin uudistuksen sisällöstä ja kustannuksista. Perhevapaauudistuksella on kannatusta laajasti eri puolueissa sekä ammattiyhdistysliikkeessä ja kansalaisjärjestöissä.

Ongelmallisinta onkin löytää sopu uudesta mallista eli miten perhevapaita jaetaan perheessä ja miten pitkälti isien perhevapaan pituus jää perheen itsensä valittavaksi. Myös kustannukset nousevat keskusteluun.

Yksi syy hallituksen epäonnistumiseen perhevapaauudistuksessa oli vaatimus kustannusneutraaliudesta.

Isyysvapaata enintään 9 viikkoa

Isyysvapaa kestää enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa.

Isä voi pitää vapaata 1–18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.

Loput isyysvapaapäivät isä voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan maksaminen on loppunut.

Isyysvapaat on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista, tai vanhemmat voivat olla vapaalla vuorotellen.

Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!