Lehtikuva/Markku Ulander

Ekologinen rakennemuutos käyntiin jo ensi vuonna puolen miljardin euron kestävyyspaketilla, puolue esittää vaihtoehtobudjetissaan.

Vasemmistoliitto esittää perjantaina julkaisemassaan vaihtoehtobudjetissa perusturvaa heikentäneiden indeksileikkauksien ja -jäädytysten perumista. Niiden sijaan esimerkiksi työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, kansan- ja takuueläkkeitä, sairauspäivärahoja sekä vammaistukea korotettaisiin.

Lisäksi eläkeläisköyhyyden ja eläkeläisten eriarvoistumisen kitkemiseksi vasemmistoliitto esittää kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korottamista 50 eurolla kuukaudessa.

Vasemmistoliitto peruisi lisäksi ansiosidonnaisen päivärahan heikennykset ja palauttaisi julkisen sektorin lomarahat.

Vaihtoehtobudjetti nostaisi hallituksen esitykseen verrattuna kaikkien muiden tulonsaajaryhmien käytettävissä olevia tuloja paitsi suurituloisimman kymmenyksen.Eniten hyötyisivät pienituloisimmat. Vain suurituloisimman kymmenyksen tulot pienenisivät.

Alle 6 500 euroa ansaitsevat hyötyisivät

Hallituksen budjettiesitys taas pienentää kahden alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevia tuloja.

ILMOITUS

– Kaikki, joiden kuukausipalkka on alle 6 500 euroa, saavat enemmän käteen kuin hallituksen vaihtoehdossa, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaihtoehdon julkistamistilaisuudessa.

– Esimerkiksi pienituloinen palkansaajaperhe nettoaa 235 euroa kuukaudessa ja keskituloinen 31 euroa. Opintoraha nostamme 94 eurolla, kansan- ja takuueläkettä 50 eurolla ja työttömyyspäivärahaa 24 kuukaudessa.

Vasemmistoliiton mallissa kansaneläke nousisi 629 eurosta 679 euroon kuukaudessa. Takuueläke nousisi 784 eurosta 825:een, työttömyyspäiväraha 697 eurosta 721:een, yleinen asumistuki 315:stä 338:aan ja korkeakouluopiskelijan opintoraha 250 eurosta 344:euroon.

Kaiken kaikkiaan vasemmistoliiton vaihtoehto parantaa hallituksen leikkaamaa perusturvaa ja julkispalveluita kaikkiaan lähes 1,4 miljardilla eurolla.

– Tulo- ja varallisuuserot pienenevät, 58 000 ihmistä nousee köyhyysrajan yläpuolelle ja sukupuolten tasa-arvo lisääntyy, Andersson luetteli vasemmistoliiton mallin vaikutuksia.

Varallisuus- ja osinkoverotus kireämmäksi

Korkeakouluopiskelijan tulot nousisivat 117 euroa kuukaudessa, työmarkkinatukea saavan yksinhuoltajan 53 euroa, pienituloisen palkansaajaperheen 235 euroa, ja keskimääräisen työeläkkeen saajan 34 euroa kuukaudessa.

Uudistukset vasemmistoliitto rahoittaisi kiristämälle varallisuus- ja osinkoverotusta, perumalla kiky-sopimuksesta aiheutuneet sosiaalivakuutusmaksujen muutokset ja järkevöittämällä energiatukia.

Vaihtoehtobudjetin muita painopisteitä ovat osaamisen vahvistaminen, tasa-arvon lisääminen ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Heti kohti hiilineutraaliutta

– Koulutusjärjestelmää ja opiskelijoiden asemaa vahvistetaan puolella miljardilla eurolla. Tutkimuksen ja kehityksen määrärahoja kasvatetaan 170 miljoonalla eurolla, valtiovarainvaliokunnan jäsen Kari Uotila luetteli.

Vasemmistoliitto tavoittelee yhteiskunnan ekologista rakennemuutosta. Tavoistamme tuottaa, kuluttaa, asua, liikkua ja syödä täytyy tehdä nopeasti hiilineutraaleja.

– Kyse on todella valtavasta muutoksesta, joka edellyttää valtiolta strategista visiota sekä huomattavia taloudellisia panostuksia. Tämä työ on välittömästi pantava käyntiin, Uotila vaati.

Vasemmistoliitto ehdottaakin jo ensi vuoden budjettiin noin puolen miljardin euron kestävyyspakettia. Mukana on satsauksia esimerkiksi uusiutuvan energiaan ja energiatehokkuuteen, joukkoliikenteeseen sekä kestävään metsänhoitoon. Ympäristölle haitallisia tukia karsitaan. Mukana budjetissa on myös lentovero sekä louhittujen malmien arvoon perustuvaa kaivosvero.