Lehtikuva/Mesut Turan

Taulukkopalkkaan enimmillään 96 euron korotus pääkaupunkiseudulla.

Vartiointialan työehdoista on syntynyt sovinto. Valtakunnansovittelijan tiistaina jättämä sovintoesitys sai molemmilta osapuolilta kuittauksen torstaiaamuna. Samalla peruuntuivat työtaistelutoimet.

Työehdoista on neuvoteltu viime keväästä lähtien Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Palvelualojen työnantajat Paltan kesken. Alan työntekijät olivat kolme päivää lakossa lokakuun loppupuolella. Uusi lakko oli uhkaamassa huomenna perjantaina Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy:ssa. PAM oli antanut myös muita lakkovaroituksia. Kaikki lakon uhat peruuntuivat sovintoesityksen hyväksymisen myötä.

– Pitkä ja vaikea prosessi on päätöksessä ja vartiointialan työntekijöillä uudet työehdot. Alan työntekijät joutuivat kovaan prässiin, jotta tähän päästiin. Jokaiselle lakkoon osallistuneelle kuuluu erityinen kiitos, PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo.

Hänen mielestään sovintoesitys vastaa kohtuullisessa määrin PAMin neuvotteluille asettamiin tavoitteisiin huomioida alan erityistarpeita ja löytää ratkaisu, jonka avulla työntekijät kokisivat perustelluksi sitoutua työhönsä ja pysyä alalla.

Vartiointialan sovintoesityksen mukainen uusi työehtosopimus on voimassa 1.11.2018–30.4.2020. Sopimuksen palkankorotukset on viety euromääräisinä suoraan taulukkopalkkoihin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla taulukkopalkkoihin tulee 41–96 euron korotukset kuukausipalkkoihin. Yölisä korotettiin 2,20 euroon tunnilta ja lisien maksuaikoja muutettiin. Palkankorotukset tulevat voimaan 1.1.2019.

ILMOITUS

Lisäksi sovittiin yrityskohtaisesta järjestelyerästä, jonka suuruus on 0,4 prosenttia laskettuna yrityksen marraskuun palkkasummasta. Tavoitteena on huomioida erityisolosuhteita ja erityisammattitaitoa. Erä jaetaan kaikille työntekijöille, jos sopuun sen jaosta ei päästä tai siitä ei voida neuvotella luottamusmiehen puutteen vuoksi.

– Erää voidaan käyttää paikallisesti niin, että se palvelee sekä työntekijöiden tarpeita korotuksen kohdistamisessa että antaa työnantajille mahdollisuuden huomioida paikallisia olosuhteita. Juuri tässä kiteytyy paikallisen sopimisen arvo, Selin sanoo.

Sopimuksessa lisättiin muutenkin paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Työehtosopimukseen kirjattiin myös työryhmä, joka valmistelee vuosilomapalkan laskentatavan uudistamista.

Sopimuksessa on useita tekstimuutoksia muun muassa tauko- ja lepomääräyksiin sekä arvokuljetustehtävien päivärahamääräyksiin. Korvaavan työn käyttöönotto on mahdollista, mutta se edellyttää työntekijän suostumusta ja mahdollisuutta kieltäytyä siitä.