Lehtikuva/Milla Takala

Mielenterveyden Keskusliiton mukaan vaarana on potilaiden oikeuksien heikkenemisen lisäksi sairauksien hoitamatta jääminen.

Sisäministeriö haluaa laajentaa merkittävästi poliisin pääsyä arkaluontoisiin potilastietoihin. Helsingin Sanomien (6.11.) saamien tietojen perusteella sisäministeriön vauhdilla edistämä lakimuutos tulee velvoittamaan terveydenhuoltohenkilöstöä potilastietojen antamiseen hoidon ulkopuolisille tahoille. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan potilastietojärjestelmästä uhkaa tulla rikoskontrollijärjestelmä.

Sisäministeriön kaikessa hiljaisuudessa työstämää lakimuutosta ihmetellään myös potilasjärjestöissä. Mielenterveyden Keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka kertoo Kansan Uutisille sisäministeriön suunnitelmien tulleen täysin puun takaa. Järjestön antaman lausunnon mukaan lakimuutos heikentää kansalaisten oikeusturvaa, syventää etenkin mielenterveydenhäiriöihin liittyvää stigmaa ja vähentää varmasti hoitoon hakeutumista.

– Käytännössä potilastietojärjestelmistä uhkaa tulla poliisitoiminnan tietopankkeja, joista haarukoidaan potilaita rikoksista epäillyiksi diagnoosien perusteella, toteaa Sydänmaanlakka.

Potilastietojärjestelmistä uhkaa tulla poliisitoiminnan tietopankkeja

Hänen mukaansa nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo riittävät toimenpiteet vakavien rikosten ehkäisemiseksi ja ensisijaisen toimenpiteen tulee näissäkin tapauksessa olla laadukas sairauden hoito eikä poliisitutkinta.

Luottamus sairaanhoidon perusedellytys

Lakimuutoksen pelätään vähentävän hoitoon hakeutumista paitsi vaarallisiksi itsensä kokevien potilaiden lisäksi myös heiltä, jotka pelkäävät itsellään olevan mielenterveysongelmia ja miettivät, uskaltaako omasta tilanteesta puhua suoraan ammattilaiselle. Mielenterveyden Keskusliitosta kerrotaan potilassuhteen luottamuksellisuuden olevan oikeanlaisen hoidon saamisen perusedellytys.

ILMOITUS

– Tilanne, jossa potilaan voinnin tulkintavastuu siirtyy lääkäriltä poliisille on absurdi, sanoo Sydänmaanlakka.

Hän näkee lakimuutoksen osana suurempaa kokonaisuutta, jossa viranomaisten toimivaltuuksia lisätään turvallisuuden nimissä. Sydänmaanlakan mielestä kansalaisten turvallisuutta vakavien rikosten suhteen lisätään tehokkaimmin koulusurmien ja muiden vakavien rikosten ehkäisyyn luotujen järjestelmien kehittämisen lisäksi toimivalla terveydenhuollolla.

Poliisin valtuuksien ajaminen potilaan oikeuksien yli on Mielenterveyden Keskusliiton toiminnanjohtajan mukaan äärimmäisen huolestuttava kehityssuunta.

Sisäministerin mukaan muutokset eivät ole vallankumouksellisia

Helsingin Sanomien haastattelema sisäministeri Kai Mykkänen kertoo potilastietojen avaamisen liittyvän lainsäädännön ja säädösten tulkinnan epäselvyyteen. Mykkänen kiistää kommenteissaan pykälien valmistelun olevan millään tavalla vallankumouksellista.

– Uskon, että on löydettävissä tasapaino, jossa potilaan oikeuksia ei rikota kohtuuttomasti, toteaa sisäministeri lehdelle.

Mykkäsen mukaan ennaltaehkäisevässä työssä ei ole kyse rangaistuksen hakemisesta, vaan mahdollisen väkivallanteon estämisestä. Riskitekijöiden arviointivastuun hän tähdentää pysyvän edelleen potilaita hoitavilla lääkäreillä.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!