Lehtikuva/Jussi Nukari

Jari Lindström käynnistää kolmikantaisen valmistelun vielä tänä vuonna. Tavoitteena on parantaa vuoropuhelua työpaikoilla.

Työministeri Jari Lindström käynnistää vielä tänä vuonna yhteistoimintalain uudistamisen kolmikantaisen valmistelun. Lain totaalista uudistamista esittävät selvityshenkilöt Katarina Murto ja Rauno Vanhanen, jotka tekivät työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta selvityksen yt-lain muutostarpeista. He luovuttivat selvityksen Lindströmille maanantaina.

Nykyisen yhteistoimintalain tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelua. Yt-laki mielletään kuitenkin lähinnä irtisanomislaiksi. Siksi selvityshenkilöt ehdottavat sen uudistamista kokonaan, jotta vuoropuhelu ja kehittäminen toteutuisivat työpaikoilla paremmin.

Selvityksessä ehdotetaan, että nykyisen yt-lain työvoiman vähentämistä koskeva sääntely siirrettäisiin osaksi työsopimuslakia. Vuoropuhelun, yrityksen toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta säädettäisiin kokonaan uusi laki.

Lindström sanoi selvityksen vastaanottaessaan, että lain uudistamista tarvitaan.

– Henkilöstön ja työnantajan väliselle kehittävälle yhteistoiminnalle on jatkuvasti lisääntyvä tarve. Selvitys antaa hyvän lähtökohdan yhteistoimintalain uudistamisen käynnistämiselle jo tällä hallituskaudella. Tulenkin asettamaan vielä tämän vuoden puolella kolmikantaisen työryhmän tätä uudistustyötä valmistelemaan.

ILMOITUS

Uuden lain ytimessä olisi parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia sekä tukea tätä kautta yritysten menestystä. Selvityksessä ehdotetaan, että uutta lakia sovelletaan vähintään kymmenen hengen yrityksissä. Henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tasaveroista aloiteoikeutta lisätään.

Selvityksen mukaan työehtosopimuksissa ja työpaikoilla pitäisi voida nykyistä enemmän sopia tavoista, joilla työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta toteutetaan. Tämä merkitsee sitä, että uudessa laissa yksinkertaistetaan ja kevennetään niin sanottuja menettelytapasäännöksiä, joissa säännellään esimerkiksi, millä aikavälillä vuoropuhelua käydään, millä tavoin asiat kirjataan tai miten niistä tiedotetaan.

Työvoiman vähentäminen työsopimuslakiin

Selvityksessä ehdotetaan, että yt-laista irrotetaan työvoiman vähentämismenettelyä koskevat säännökset kokonaisuudessaan ja siirretään työsopimuslakiin omaksi luvukseen. Näitä säännöksiä sovellettaisiin vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla, mutta kuitenkin vain silloin, kun vähentäminen koskee vähintään viittä työntekijää tietyn ajanjakson aikana.

Nyt raja on 20 työntekijää.

Taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita ehdotetaan täsmennettäväksi ja muutosturvaa parannettavaksi, kun irtisanominen tapahtuu tuotannollisilla tai töiden uudelleenjärjestelyiden perusteella.

Nykyinen yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki on ollut voimassa reilut kymmenen vuotta. Hallitus päätti selvittää yt-lain muutostarpeet huhtikuussa pidetyssä kehysriihessään.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!