All Over Press/Roman Pilipey

Palkittu ihmisoikeusjuristi Wang Yu joutui tekemään julkisen tunnustuksen televisiossa, ja hänet tuomittiin ja asetettiin kotiarestiin.

Kiinan valtio kiristää otettaan kansalaisista, ja samalla yhä useampi asianajaja joutuu pakotettujen tunnustusten jälkeen vankilaan. Monet juristit kieltäytyvät jo ottamasta ajaakseen poliittisesti arkaluontoisia tapauksia.

Asianajajat jättivät tänä vuonna kommunistipuolueelle avoimen kirjeen, jossa he vaativat, että työtään tekevien juristien vainoaminen lopetetaan.

Vuonna 2014 käytiin kommunistipuolueen nuorisojärjestön äänenkannattajassa sekä naisliiton kotisivuilla vilkas keskustelu. Siinä puolueen jäsenet ja tutkijat puhuivat seuraavasta vuodesta muutoksen vuotena, jolloin pitäisi aloittaa oikeuslaitoksen uudistaminen niin, että oikeusvaltio vahvistuisi.

Mutta vastoin monien odotuksia on valtion ote oikeuslaitoksesta tiukentunut ja väkivalta kansalaisia kohtaan lisääntynyt vuodesta 2015 lähtien. Tuolloin oli Xi Jinpingin ensimmäinen presidenttikausi puolivälissä, ja Kiinan kansalliskokous hyväksyi maan ensimmäisen terrorismin vastaisen lain sekä uuden turvallisuuslain.

Turvallisuuslaissa todetaan nimenomaisesti, että kommunistipuolueen monopoliasema poliittisen vallan haltijana on osa kansallista turvallisuutta. Kansallinen turvallisuus rinnastetaan puolueen kontrolliin kansalaisia ja kansakuntaa kohtaan, ja kansallinen turvallisuus on periaatteessa rajoittamaton käsite.

ILMOITUS

Esimerkiksi ”vulgaarin ja epäisänmaallisen” sisällön esittäminen on turvallisuuslain perusteella kiellettyä. Kiinan viranomaiset ovat täydentäneet lain epämääräistä muotoilua internetille annetuilla soveltamisohjeilla. Niissä muun muassa rinnastetaan homoseksuaalisuuden esittäminen insestiin ja seksuaaliseen väkivaltaan ”epänormaalina seksuaalikäyttäytymisenä”.

Sisäministeriö on hyväksynyt soveltamisohjeet. Kiinan hbtq-yhteisö on protestoinut niitä vastaan, ja ne saatetaan kirjoittaa uudelleen. Soveltamisohjeiden mukaan viranomaisilla on oikeus tarkastaa kaikki internetissä jaettava sisältö etukäteen. Myös ulkomaisten toimijoiden on suostuttava noudattamaan Kiinan hallituksen tiukentunutta kontrollia ja sensuuria.

Heinäkuun 2015 joukkopidätykset

Muutama viikko turvallisuuslakien hyväksymisen jälkeen, 9. heinäkuuta 2015, tehtiin maanlaajuinen poliisioperaatio, jossa vangittiin tai katosi yli 300 juristia ja ihmisoikeusaktiivia. Jotkut heistä ovat yhä kadoksissa, useat ovat saaneet pitkiä vankeusrangaistuksia, jotkut ovat päässeet vankilasta, mutta heidän vapauttaan on yhä rajoitettu.

Yksi ensimmäisistä poliisin viemistä asianajajista oli Wang Yu. Hän oli yli kuukauden kadoksissa niin, ettei kukaan tiennyt hänen olinpaikkaansa tai oliko hän edes elossa.

Oikeusvaltio on kaikonnut yhä kauemmaksi Kiinassa.

Kolme kuukautta Wangin ja hänen aviomiehensä, juristi Bao Longjunin, pidättämisen jälkeen otettiin myös heidän 16-vuotias poikansa Bao Zhuoxuan kiinni. Kuulustelujen jälkeen poika vietiin Sisä-Mongoliaan ja asetettiin siellä kotiarestiin isoäitinsä luokse.

Vuoden 2016 alussa antoi poliisi julkilausuman, jonka mukaan Wang ja eräät hänen kollegansa Fengrui-asianajotoimistossa Pekingissä olivat käyttäneet toimistoa rikollisen toiminnan organisoimiseen. Wang sai syytteen ”kumouksellisesta toiminnasta” sekä ”valtionvastaisesta kiihotuksesta”.

Hongkongissa toimiva kiinalaisten ihmisoikeusjuristien tukiryhmä kertoi medialle, että Wangin puolustusasianajajat eivät saaneet tavata Wangia.

Elokuussa 2016 tuomioistuin julisti Wang Yulle ja Bao Longjunille ehdollisen vankeustuomion. Ihmisoikeusaktivisti Hu Shigen sai seitsemän ja puoli vuotta vankeutta. Wangin kollega ja Fengrui-toimiston perustaja Zhou Shifeng tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Zhou oli toiminut puolustusasianajajana muun muassa Kiinassa kielletyn Falun Gong -liikkeen kannattajille.

Kansainvälisesti palkittu asianajaja

Wang Yu sanoi valtakunnanlaajuisessa tv-lähetyksessä, että hän on tehnyt ammatissaan useita virheitä ja toiminut sopimattomasti kertomalla asiakkaistaan mikroblogissaan.

Wang sanoi myös: ”En tosiasiassa ole tehnyt mitään ihmisoikeuksien hyväksi, ja palkinnonjakajat ovat siis käyttäneet minua hyväkseen Kiinan hallituksen maineen vahingoittamiseksi ja Kiinan saattamiseksi lokaan. Tämän takia en hyväksy palkintoa enkä ota sitä vastaan.”

Tuomio ja julkinen tunnustus tapahtuivat pian sen jälkeen kun Wangille oli myönnetty kansainvälinen Ludovic Trarieux -ihmisoikeuspalkinto. Valitessaan Wangin palkintolautakunta halusi ”kunnioittaa rohkeaa naista, joka päätti, ettei enää voi olla hiljaa huolimatta tästä aiheutuvasta vaarasta”.

weibo.com

Ensimmäinen Ludovic Trarieux -palkinto ojennettiin vuonna 1985 Nelson Mandelan tyttärelle Zenani Mandelalle. Tytär otti palkinnon vastaan, koska hänen isänsä oli tuolloin yhä vankilassa. Palkinnosta on tullut yksi arvostetuimmista juristeille myönnettävistä ihmisoikeuspalkinnoista.

Wang on ajanut eräitä vaikeimmista ja siten myös seuratuimmista syrjintää ja vähemmistöjen oikeuksia koskevista tapauksista. Hän esimerkiksi edusti taloustieteilijä Ilham Tohtia, joka rauhanomaisin keinoin on puolustanut uiguurien taloudellisia, poliittisia, uskonnollisia ja sosiaalisia oikeuksia. Tohtia syytettiin separatismista hänen aloitettuaan nettisivut, joilla pyrittiin lisäämään ymmärrystä uiguurien ja han-kiinalaisten välillä. Hänet tuomittiin 2014 elinkautiseen vankeuteen.

Wang edusti myös Li Tingtingiä (eli tunnetaan myös Li Maizi). Li on yksi viidestä feminististä, jotka maaliskuussa 2015 vangittiin heidän suunniteltuaan julistekampanjaa julkisessa liikenteessä tapahtuvaa seksuaalista häirintää vastaan. Pekingissä oikeustiedettä opiskellut Li vapautettiin 37 päivää myöhemmin, kun oikeus totesi, ettei voida osoittaa rikosta tapahtuneen.

Pojalle vapaus tunnustamalla

Wang Yu valmistui juristiksi vuonna 1994. Hän työskenteli kymmenen vuotta Fengrui-toimistosta Pekingissä liikejuristina. Vuonna 2008 rautateiden turvallisuusviranomaiset estivät häntä pääsemästä junaan Tianjinissa, vaikka hänellä oli lippu. Tianjin on Pekingin naapurikaupunki ja yksi neljästä suoraan Kiinan keskushallituksen alaisesta suurkaupungista.

Turvallisuusmiehet kävivät Wangiin käsiksi. Wang muistutti heitä omista oikeuksistaan ja lopulta huusi apua. Monet reagoivatkin ottamalla kuvia ja videoita tilanteesta.

Todisteista huolimatta Wang tuomittiin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan ”suunnitellusta hyökkäyksestä”. Vapauduttuaan hän alkoi toimia ihmisoikeusjuristina.

Wangin poika Bao Zhuoxuan sai kahden ja puolen vuoden kotiarestin jälkeen viime tammikuussa luvan aloittaa Australiassa opinnot, jotka hänen oli ollut tarkoitus aloittaa joutuessaan kiinni otetuksi.

Raportissa Scripted and staged: Behind the scenes of China’s forced TV confessions (Safeguard Defenders 2018) Wang kertoo, että pojan opiskelulupa on osa sopimusta, jonka Wang ja hänen puolisonsa tekivät valtion kanssa.

Sopimukseen kuuluu, että Wang tunnustaa syyllistyneensä kumoukselliseen toimintaan ja valtionvastaiseen kiihotukseen sekä tekee televisiossa tunnustuksen, joka sopii yhteen häneen kohdistuvan mustamaalauskampanjan kanssa.

Asianajajien avoin kirje puolueelle

Useiden asianajajien mukaan juristien pidättäminen, pakotetut ja tv:ssä esitetyt tunnustukset ovat lisääntyneet samaa tahtia kuin valtion ote kansalaisista on kiristynyt. Tämän vuoksi yhä useampi asianajaja ei suostu ottamaan vastaan poliittisesti arkaluontoisia tapauksia tai puhumasta julkisesti heikossa asemassa olevien ryhmien puolesta.

Tämän vuoden alussa yli 60 asianajajaa jätti kommunistipuolueelle avoimen kirjeen, jossa he nostivat esille kysymyksen juristien ammatillisesta riippumattomuudesta. He myös vaativat, että työtään tekevien asianajajien ahdistelu lopetetaan ja vangitut asianajajat vapautetaan.

Kirjeen allekirjoittajat kehottavat paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla toimivia juristeja ja virkamiehiä ”tekemään järkevän päätöksen ja ryhtyvän jälleen työskentelemään oikeusvaltion puitteissa”. He kirjoittavat, että jos syytteenä on ”valtion turvallisuuden vaarantaminen”, puolustusasianajajat eivät saa tavata asiakkaitaan tai heidät vaihdetaan toisiin, valtion nimeämiin asianajajiin.

Pakotetut tunnustukset ovat osa nöyryytystä.

Kirjeen mukaan Li Yuhan, Wang Liqian, Zhu Shengwu ja Yu Wengsheng kuuluvat tänä vuonna virkakieltoon asetettujen tai vangittujen juristien joukkoon.

Yu Wengsheng puhui vuonna 2017 ennen kommunistipuolueen puoluekokousta avoimesti poliittisten uudistusten tarpeesta. Edellisenä vuonna hän yhdessä joidenkin kollegoidensa kanssa oli jättänyt haastehakemuksen, jossa haluttiin syyttää valtiota Kiinan vaikeasta ilmansaastumisesta.

Yun asianajolisenssi peruttiin tammikuussa. Sitten hän oli yli kuukauden kadoksissa. Virallinen pidätys tapahtui 19. huhtikuuta, ja nyt häntä syytetään ”valtionvastaisesta kiihotuksesta” sekä ”viranomaisten toiminnan estämisestä”.

Pian Yun pidätyksen jälkeen kaksi hänen valitsemaansa puolustusasianajajaa ilmoitti, että poliisin mukaan Yu ei enää halua heitä oikeusavustajakseen.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Yu oli varautunut tilanteeseen, eikä sensuurikoneiston kontrolli ole vielä sataprosenttista. Muutama päivä virallisen pidätyksen jälkeen nimittäin julkaistiin Weibossa (kiinalainen vastine YouTubelle) video, jossa Yu näyttää passiaan ja sanoo: ”En tule hyväksymään valtion määräämää oikeusavustajaa muuten kuin kidutuksen seurauksena.”

Kommunistipuolue ei ole kommentoinut asianajajien avointa kirjettä, mutta kun kirje sai kansallista ja kansainvälistä huomiota on entistäkin useampi juristi ja ihmisoikeusaktivisti saanut virkakiellon, vangittu tai kadonnut.

Käännös: Arto Huovinen
Uutista on muokattu 5.11.2018 klo 16.17: Lisätty ja täsmennetty uuden turvallisuuslain soveltamisohjeita koskevia tietoja.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!