Lehtikuva/Markku Ulander

Pienimuotoinen työ vaikuttaisi työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu.

Hallituksen esittämä lakimuutos, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaisi työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu, helpottaisi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan työn vastaanottamista vähentämällä byrokratialoukkuja.

Tämänhetkisen tiedon mukaan muutos tulisi voimaan 1.4.2019.

Nykyään osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty.

Tuloihin säännöllisyyttä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää muutosesitystä hyvänä ja uskoo, että se lisää pienimuotoista työtä tekevien tulojen säännöllisyyttä.

Muutos koskisi osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

Ansiopäivärahan saajista 31 prosenttia työskenteli vuonna 2017 osa-aikaisesti tai lyhytaikaisesti niin, että heille maksettiin soviteltua päivärahaa, jossa huomioidaan työtulojen vaikutus.

Luvussa ei ole mukana henkilöitä, joiden tulot jäivät alle 300 euron suojaosan. Todellisuudessa työskennelleiden joukko on siis vielä tätäkin suurempi.