Anna Upola

Pron kyselyssä 77 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että palkkojen avoimuutta tulee lisätä.

Palkka-avoimuutta vastaan oli 11 prosenttia vastaajista. 12 prosenttia ei osannut sanoa. Ammattiliitto Pro järjesti palkka-avoimuuskyselyn kesällä SuomiAreenan yhteydessä.

Ammattiliitto Pron kyselyn mukaan palkkojen avoimuutta pitäisi lisätä. Naisista enemmistö koki palkkansa epäoikeudenmukaisena ja oli miehiä useammin palkka-avoimuuden kannalla. Palkka-avoimuus voi kuitenkin lisätä palkkaoikeudenmukaisuutta ja palkkatyytyväisyyttä.

37 prosenttia piti omaa palkkaansa epäoikeudenmukaisena

Vastaajista 87 prosenttia tiesi mihin oma palkka perustuu, 9 prosenttia ei osannut sanoa ja 4 prosenttia ei tiennyt. Miehet tiesivät oman palkkauksensa perusteet naisia useammin.

Hyvin toimiva palkkausjärjestelmä voi nostaa keskiarvopalkkaa jopa kymmenen prosenttia, selviää Pron työmarkkinatutkimuksesta.

ILMOITUS

Hieman yli puolet eli 52 prosenttia vastaajista piti omaa palkkaansa oikeudenmukaisena ja 37 prosenttia epäoikeudenmukaisena. 11 prosenttia ei osannut vastata.

Naisista enemmistö koki palkkansa epäoikeudenmukaisena. Miehistä suurin osa taas koki palkkauksensa olevan oikeudenmukainen.

Prolla #samakiitos-kampanja

Ammattiliitto Pro kysyi SuomiAreenalla 16.–20. heinäkuuta 475 porilaiselta mielipidettä palkkojen avoimuudesta. Vastaajista naisia oli 60 prosenttia, miehiä 39 prosenttia ja muunsukupuolisia prosentti.

Työsuhteessa oli 77 prosenttia vastaajista, eläkeläisiä oli 11 prosenttia, opiskelijoita oli 7 prosenttia ja työttömiä oli 5 prosenttia.

Ammattiliitto Pron #samakiitos-kampanjassa nostetaan esille se, että palkka-avoimuus ja palkoista puhuminen pienentävät palkkasyrjintää. Sama palkka eli #samakiitos kuuluu sukupuolesta riippumatta kaikille samasta ja samanarvoisesta työstä.