Jussi Joentausta

– Tampereen yliopiston uusi hallitus ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia, sanoo yliopistotutkija, yliopiston pääluotto SinikkaTorkkola.

Tampereen yliopistoksi yhdistyville Tampereen yliopistolle, Tampereen tekniselle yliopistolle ja Tampereen ammattikorkeakoululle on nimitetty uusi hallitus, jonka seitsemästä jäsenistä viisi on miehiä ja naisia kaksi.

Sukupuolivinouma on myös juuri nimitetyssä dekaanikunnassa, jossa seitsemästä dekaanista vain yksi on nainen.

– Olen huolissani sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta uudessa säätiöyliopistossa. Pääluottona ihmettelenkin, eikö tasa-arvolain vaade koske yliopistoa. Tasa-arvolain mukaan toista sukupuolta olisi pitänyt olla vähintään kolme. Asiaan on syytä pyytää tasa-arvovaltuutetun kanta. Yliopiston pitää toiminnassaan olla kaikin tavoin esimerkillinen, Sinikka Torkkola sanoo.

Rekrytointikäytännöt hidastavat naisten etenemistä.

Naiset etenevät hitaasti yliopistoissa

Torkkolan mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo on edennyt hitaasti yliopistoissa.

– Naiset etenevät hitaasti korkeimpiin opetus- ja tutkimusvirkoihin, professoreista on edelleen vain noin neljännes naisia. Yliopistojen koko opetus- ja tutkimushenkilökunnassa ei ole enää vuosikymmeniin ollut samanlaista sukupuolivinoumaa, muistuttaa Torkkola.

ILMOITUS

Nykyisin kumpaakin sukupuolta on lähes yhtä paljon. Vuonna 2017 suomalaisten yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnasta oli 44,5 prosenttia naisia.

Syyt naisten etenemisen hitauteen useimmilla tieteenaloilla ovatkin muualla, kuten rekrytointikäytännöissä.

Päteviä naisia on kyllä tarjolla

Torkkolaa ei vakuuta konsistorin varapuheenjohtaja Eeva Moilasen vakuuttelut hallituksen korkeatasoisuudesta ja tasapainoisuudesta.

– Olen todella hämmentynyt enkä usko, etteikö Tampereen säätiöyliopiston hallitukseen olisi ollut löydettävissä kolmatta pätevää naista, jos niin olisi haluttu. Valtapelit eivät ole hyväksyttävä syy rikkoa tasa-arvolain vaatimuksia. Yliopistolla julkisena tutkimus- ja opetuslaitoksena on muita suurempi vaade edistää sukupuolen välistä tasa-arvoa ja toimia kaikin tavoin esimerkillisesti.

Konsistori nimitti uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen hallituksen jäseniksi Ilkka Herlinin, Jari Kinaretin, Kimmo Kontulan, Lauri Lylyn, Pekka Puustisen, Pirkko Liisa Raudaskosken ja Iiris Suomelan.