Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Allekirjoittajia on tällä hetkellä yli 1 500.

Nyt tarvitaan yhteistyötä, ei lisää irtisanomisia.

Tämä on vetoomus pääministeri Juha Sipilälle, jonka tueksi vasemmistoliitto kerää allekirjoituksia.

Tällä hetkellä nimiä on koossa yli 1 500. Järjestäjien tavoitteena on 1 600 allekirjoitusta.

Vetoomuksessa todetaan työn muuttuvan nyt nopeasti ja sen takia suomalaisille työpaikoille tarvitaan luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria enemmän kuin koskaan. Hallitus aikoo kuitenkin jakaa työntekijät kahteen kastiin säätämällä alle 10 hengen yrityksissä työskenteleville työntekijöille muita heikomman irtisanomissuojan.

Vasemmistoliiton mukaan esitys on eriarvoistava, ajaa työmarkkinoita kaaokseen ja on lisäksi osoittautunut perusteiltaan virheelliseksi. Jopa hallituksen omassa esityksessä sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n että Palkansaajien tutkimuslaitoksen vaikutusarviot päätyvät siihen, ettei uskottavaa näyttöä esityksen työllisyysvaikutuksista ole.

ILMOITUS

Vetoomuksen mukaan työntekijöiden irtisanominen ei ole Suomessa tälläkään hetkellä kilpailijamaita vaikeampaa. OECD:n mukaan henkilöperusteinen irtisanomissuoja on Suomessa kansainvälistä keskitasoa ja kollektiivinen irtisanomissuoja keskimääräistä heikompi.

Irtisanomislaki lisäisi vasemmistoliiton mukaan epävarmuutta ja eriarvoisuutta työelämässä.

”Mikäli irtisanomiseen johtavan rikkeen ei enää tule olla vakava, kasvaa tekaistulla perusteella tehtyjen pärstäkerroinirtisanomisten riski. Ilman kunnollista irtisanomissuojaa työntekijöiden on myös vaikeaa puuttua työpaikoilla havaittuihin väärinkäytöksiin.”