Matti Jutila

Ihmisoikeusliiton ihmisoikeuksien asiantuntija

Oikeusministeriö luovutti viime viikolla vuoden 2018 demokratiapalkinnon Ihmisoikeusliitolle Ihmisoikeudet.net-sivustosta, joka valistaa ihmisoikeuksista. Eivätkö suomalaiset tunne ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksien asiantuntija Matti Jutila?

– Tuntisivatkin! Ihmisoikeuksien puolustamisessa lähtökohta on se, että ihmiset tietävät oikeutensa, ja sen, miten niitä puolustetaan. He osaavat soveltaa niitä käytäntöön myös niin, että ymmärtävät omien toimiensa seuraukset eivätkä loukkaa kenenkään muun oikeuksia.

– Pitäisi olla myös ymmärrystä siitä, millaisessa yhteiskunnassa oikeudet toteutuvat parhaalla tavalla. Tämä edellyttää, että ymmärretään esimerkiksi lainsäädäntöhankkeiden ihmisoikeusvaikutukset, jotta osataan tehdä hyviä päätöksiä.

– Sen lisäksi, että ihmisoikeustietoisuudessa on vajausta, voi olla niinkin, että ihmisoikeuksiksi luullaan asioita, jotka eivät ole niitä. Esimerkiksi se, että pystyy kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa, on ihmisoikeus, mutta oikeus uusimpaan kännykkämalliin kommunikoinnin toteuttamiseksi ei ole ihmisoikeus.

Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat?

– Ihmisoikeuksien tavoitteena on turvata jokaiselle ihmiselle mahdollisuus elää arvokasta elämää, ja ihmisellä on itsellään oikeus määritellä, mitä arvokas elämä on hänelle. Ne turvaavat vahvasti vapautta, itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta. Oikeudet kuuluvat kaikille kaikkialla kaikkina aikoina. Niitä saa rajoittaa ainoastaan siinä määrin kuin on välttämätöntä muiden ihmisten oikeuksien turvaamiseksi.

Missä ihmisoikeudet toteutuvat parhaiten?

– Ihmisoikeudet eivät ole kilpailu siitä, kuka on paras, koska joka maassa voidaan parantaa. Suomi on kansainvälisessä vertailussa varsin hyvä maa. Meillä iso osa oikeuksista toteutuu suurelle osalle väestöstä, mutta on räikeitä ongelmiakin, kuten nykyinen translainsäädäntö, joka on yksiselitteisesti ihmisoikeuksia loukkaava, koska se muun muassa vaatii sterilisaatiota sukupuolen vahvistamisen ennakkoehtona.

– Laajempaa joukkoa koskeva ongelma on perusturvan taso. Minimitoimeentulon taso on Suomessa niin matala, että sillä ihminen ei pysty elämään arvokasta elämää ja hädin tuskin pysyy hengissä.

Mikä on sinun suosikki-ihmisoikeutesi?

– Ihmisoikeuksien jakamattomuus on periaate eikä niistä pitäisi poimia yksittäisiä. Mutta ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäinen artikla ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.” kiteyttää paljon ihmisyydestä. Toki se on kirjoitettu 70 vuotta sitten, ja siksi siinä on sukupuolittunut termi veljeyden hengessä, mutta muuten sisältö on upea.

Matti Jutila

Ihmisoikeusliiton ihmisoikeuksien asiantuntija


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 20 €/2 kk. Sähköinen digilehti alkaen 4,90 €/ kk.