Lehtikuva/Roni Lehti

Liitto vaatii seuraavaan hallitusohjelmaan poliittisten lakkojen rajoittamisen.

Suomen Yrittäjät arvostelee liittokokouksessaan tiukkaan sävyyn irtisanomislakia työtaisteluilla vastustavaa ay-liikettä. Yrittäjät esittää, että työnantajat lopettavat ammattiliittojen jäsenmaksujen perinnän.

– Työnantajien tehtävä ei ole organisoida ammattiyhdistysliikkeen rahoituksen keräämistä. Ammattiliitot voivat kerätä jäsenmaksunsa myös suoraan jäseniltään, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Työnantajat ovat keränneet laajemmin jäsenmaksuperintäsopimuksen nojalla ammattiliittojen jäseniltä jäsenmaksuja ja tilittäneet ne liitoille vuodesta 1969.

Suomen Yrittäjien mukaan tämä on johtanut käytännössä siihen, että ammattiliittojen ei ole tarvinnut juuri huolehtia rahoituksestaan. Perintäsopimus ja verovapaus ovat yhdessä johtaneet siihen, että monet liitot ovat erittäin vakavaraisia.

– On luontevinta, että jokainen työntekijä hoitaa itse liittonsa jäsenmaksun. Työnantajien ei tarvitse sotkeutua ay-liikkeen asioihin. Liitot osaavat hoitaa taloutensa. Lisäksi joskus käy niin, kuten viime päivinä, että työnantajan keräämää rahaa käytetään häntä vastaan. Poliittiset lakot ovat siitä kouriintuntuva esimerkki, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

ILMOITUS

”Parlamentarismin halveksuntaa”

Turussa koolla oleva liittokokous tuomitsi ammattiliittojen poliittiset työtaistelut pienten yritysten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista vastaan ja syytti liittojen toimivan eduskunnan tahtoa vastaan.

”Se osoittaa parlamentarismin halveksuntaa. Liittojen ei pidä nostaa itseään eduskunnan yläpuolelle”, liittokokouksen kannanotossa todetaan.

Liitto haluaakin seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattavaksi poliittisten lakkojen rajoittamisen.

– Tarvitaan sääntely, joka rajoittaa poliittisia työtaisteluja ja suhteettomia tukilakkoja. Poliittisen lakon osapuoleksi ilman omaa syytään joutuneella työnantajalla tulee myös olla mahdollisuus saada korvausta kärsimistään vahingoista, Yrittäjien puheenjohtaja Mäkynen sanoo.