Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliitto valmistelee muutosehdotuksia työ- ja verolakien uudistamiseksi niin että ne paremmin huolehtivat alustatalouden työntekijöiden työehdoista.

Alustatalous tarkoittaa uutta talouden alaa, jossa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka päällä yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä jotain lisäarvoa tuottavaa. Yksi tällainen on Foodora, tunnetuimpiin kuuluvia ovat Uber ja Airbnb.

Vasemmistoliiton esiin nostaman kysymyksen tekee ajankohtaiseksi erityisesti Foodoran pyörälähettien ja autokuljettajien kampanja työolosuhteiden parantamiseksi ja palkkojen alentamisen perumiseksi.

– Alustatalous on tullut jäädäkseen, ja tarjoaa monia kiinnostavia mahdollisuuksia. Alan kasvaessa on samalla huolehdittava työntekijöiden oikeuksista. Foodoran lähettien kampanja on nostanut esille, miten käy kun yritys kiertää työlainsäädäntöä freelancersopimuksilla, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Andersson peräänkuuluttaa uudistuksia työlainsäädäntöön ja alustatalouden yritysten, kuten Foodoran, vastuuta työntekijöistään.

– Foodora ei voi pakoilla vastuutaan. Ei voi olla niin, että alustayritys työsuhdetta vastaavissa olosuhteissa ei vastaa taukotiloista, vakuutuksista tai sosiaaliturva- sekä eläkemaksuista puhumattakaan siitä, että se voisi yksipuolisesti alentaa ansiotasoa ja työvälinekorvauksia, Li Andersson sanoo.

ILMOITUS

Yrittäjäksi tulkittu saattaa pudota pois työttömyysturvalta

Ongelmia saattaa Anderssonin mukaan aiheutua myös sosiaaliturvan saamisessa työsuhteen päättyessä.

– Yrittäjäksi tulkittu saattaa pudota pois työttömyysturvalta, vaikka on ajatellut tekevänsä työtä työsuhteessa. Hyvin pientä yrittäjätuloa saavien kohdalla myös eläketurva jää hyvin yleisen alivakuuttamisen takia olemattomaksi.

YEL-alivakuuttaminen vaikuttaa myös sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin.

Vasemmistoliiton tavoitteena on Anderssonin mukaan se, että jokainen ihminen voi luottaa toimeentuloonsa myös tapaturman sattuessa, olipa hän töissä alustayrityksessä tai ei.

– Ei voi olla niin, että pyörälähetti tai muu freelancer tarvitsee oikeustieteen tutkinnon tai työneuvoston lausunnon tietääkseen onko hän työsuhteessa vai yrittäjä. Jos sinulla ei ole mahdollista valita asiakkaitasi, hinnoittelua, työvuorojen ajankohtia tai edes työvaatteitasi en näe, että sinun pitäisi olla tahdonvastaisesti yrittäjäasemassa, Andersson jatkaa.

Työoikeuksien koskettava myös alustataloutta

Työlainsäädäntö perustuu heikomman osapuolen suojeluun. Siksi vasemmistoliitto ehdottaa olettamusta työntekijäasemasta kirjattavaksi lakiin.

– Edellytämme, että seuraava hallitus uudistaa työlainsäädäntöä niin, että työoikeudet koskevat myös alustataloutta. Lakiin tarvitaan olettama siitä, että henkilö on lähtökohtaisesti työntekijäasemassa jos tilanne on epäselvä. Oikeudenkäynti kansainvälisiä suuryrityksiä vastaan on usein yksittäiselle freelancerille käytännössä mahdotonta. Siksi työstä hyötyvän olisi osoitettava, ettei kyse ole työsuhteesta, Andersson sanoo.

Käytännössä uusi lainsäädäntö voisi muodostua niin, että monimutkainen kokonaisharkinta kaikkien työsuhteen tunnusmerkkien täyttymisestä korvataan sillä, että muutaman näistä täyttyessä on henkilö oletusarvoisesti työntekijä, jos ei työnantaja tai alustayritys onnistu toisin osoittamaan.

– Foodoran kohdalla tällaisia työsuhteita tukevia esimerkkejä ovat esimerkiksi se, että firma osoittaa asiakkaat, reitit, vuorojen ajankohdan, työvaatteet ja palkkiotason. Käytännössä se ulkoistaa yrittäjäriskiä läheteille, mutta tekeekö se heidät yrittäjiksi, se on mielestäni hyvin kyseenalaista, Andersson pohtii.

Ruokalähettipalvelu Foodoran lähetit osoittivat mieltään Helsingissä syyskuussa. Foodora vaati heinäkuun alussa sähköpostitse lähetetyllä ilmoituksella lähettejään allekirjoittamaan uuden työsopimuksen tai jäämään ilman töitä. Uusi sopimus alentaa lähettien tuntikorvausta mutta kasvattaa tilauksista ansaittavaa provisiota.