Lehtikuva/Vesa Moilanen

Puoluebarometrissa punavihreä oppositio muodostaa kolmen kärjen. Arvio keskustasta on romahtanut neljässä vuodessa.

Suomalaiset suhtautuvat nyt vasemmistoliittoon myönteisemmin kuin kokoomukseen. Käänne ilmenee Kantar TNS:n toteuttamasta puoluebarometrista, jonka tuloksia julkistettiin torstaina. Vielä viime keväänä vasemmistoliiton ja kokoomuksen välinen suhde oli päinvastainen vastaavassa tutkimuksessa.

Nyt 38 prosentin käsitys vasemmistoliitosta on vähintään melko positiivinen. Kokoomuksen luku on 36 prosenttia. Positiivinen suhtautuminen vasemmistoliittoon on lisääntynyt vauhdilla. Lokakuuhun 2014 verrattuna myönteinen suhtautuminen vasemmistoliittoon on noussut yhdeksällä prosenttiyksiköllä.

Kokonaisuutena suomalaiset suhtautuvat nyt myönteisimmin punavihreään oppositioon. Kärjessä ovat sosialidemokraatit, joihin 43 prosenttia suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti. Vihreät ovat 42 prosentilla aivan kannoilla ja vasemmistoliitto on 38 prosentillaan kolmosena.

Keskusta on tässä vertailussa romahtanut. Siitä myönteisesti ajattelevia on nyt 33 prosenttia, 14 prosenttiyksikköä vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Suurimmista puolueista perussuomalaiset pitää perää herättämällä myönteisiä ajatuksia vain 18 prosentilla suomalaisista. Laskua on 9 prosenttiyksikköä vuodesta 2014.

ILMOITUS

Oppositiolle silti heikompi arvio kuin hallitukselle

Myönteisistä mielikuvista huolimatta kansalaiset antavat oppositiolle huonomman arvosanan kuin hallitukselle. 32 prosenttia ajattelee Juha Sipilän hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin. 62 prosenttia pitää sen toimintaa vähintään melko huonona.

Oppositiolle vain 25 prosenttia antaa arvosanan hyvin tai melko hyvin. Huonosti tai melko huonosti opposition arvioi toimineen yhteensä 63 prosenttia vastaajista.

Vain keskustan ja kokoomuksen kannattajat pitävät hallituksen toimintaa hyvänä, kaikkien oppositiopuolueiden kannattajat ovat selkeästi tyytymättömiä. Tyytymättömimpiä ovat vasemmistoliiton kannattajat, he ovat sitä 93-prosenttisesti.

Toisaalta oppositionkin kannattajista vain niukka enemmistö demareista antaa sen toiminnalle tunnustusta. Vasemmistoliiton kannattajista 47 prosentilla on positiivinen käsitys opposition toiminnasta.

Hallitukseen sekä tyytymättömien että tyytyväisten osuus on viime keväästä noussut, koska aiempaa useammalla on nyt siitä mielipide. Vain 6 prosenttia kyselyyn vastanneista oli vailla mielipidettä.

Iäkkäät ja johtajat varmimpia äänestäjiä

70 prosenttia aikoo varmasti äänestää eduskuntavaaleissa. Tulos on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaavana ajankohtana 2014.

Iäkkäät ovat todennäköisempiä äänestäjiä kuin nuoret. Mitä nuoremmasta äänioikeutetusta on kyse, sitä todennäköisemmin tämä jättää äänestämättä. Lisäksi koulutustaso, hyvätuloisuus ja -osaisuus yleisemminkin ovat keskimääräistä aktiivisempaa äänestysosallistumista ennakoivia indikaattoreita.

Ammattiryhmistä keskimääräistä useammat johtajat, ylemmät toimihenkilöt sekä eläkeläiset aikovat varmasti äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa.

Kantar TNS Oy:n toteuttaman tutkimuksen haastattelujen kokonaismäärä on 1 233. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.