Lehtikuva/Martti Kainulainen

Peräti joka kymmenes 61 vuotta täyttänyt mies nostaa eläkettä ennakkoon vuoden loppuun mennessä, arvioi Eläketurvakeskus.

Tänä vuonna uusia osittaisia vanhuuseläkkeitä otetaan noin 10 000 kappaletta. Yleensä osittaisen varhennetun varhaiseläkkeen (ove) ottaa keskituloinen mies. Eläkkeestä voi ottaa joko puolet tai neljänneksen ennenaikaisesti.

Miksi mahdollisuus kiinnostaa enemmän miehiä kuin naisia, Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino?

– Miehillä on keskimäärin parempi eläke kuin naisilla. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyneet miehet saivat keskimäärin 2 047 euroa ja naiset 1 533 euroa kuukaudessa.

– Miehet eivät kenties koe varsinaiseen eläkkeeseensä tulevaa vähennystä niin suureksi kuin naiset. Lisäksi yksi syy saattaa olla se, että miehet ehtivät nauttia varsinaisesta eläkkeestä keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin naiset, koska heidän elinikäodotteensa on alhaisempi. Näin miehet haluavat varmistaa, että nauttivat ainakin osittain ansaitsemastaan eläkkeestä. Useammalla miehellä on myös takanaan pidempi työumiehet haluavat varmistaa, että nauttia ainakin osittain ansaitsemastaan eläkkeestä. ra kuin naisilla.

Kuitenkin 70 prosenttia ove:n ottaneista jatkaa työssä. Ovatko he töissä kokoaikaisesti vai osa-aikaisesti?

ILMOITUS

– Tästä meillä ei ole tarkkaa tietoa. Tiedämme, että naiset jatkavat työntekoa ove:n rinnalla useammin kuin miehet.

Ennakkoon eläkettä ottaneista 18 prosenttia on työttömiä. Saako osittaista varhennettua vanhuuseläkettä työttömyyskorvauksen lisäksi?

– Kyllä. Ove:n suuruus riippuu täysin aiemmasta työurasta, eli karttuneesta eläkkeestä.

Osittain varhennettu vanhuuseläke leikkaa varsinaista eläkettä pysyvästi. Tuleeko ove:n ottaneista työttömistä tulevaisuudessa Kelan tukiasiakkaita?

– Tämä vaara on olemassa, jos työura on ollut lyhyt tai katkonainen tai ansiotaso on ollut alhainen. Toivottavasti ihmiset arvioivat taloutensa ja kokonaistilanteensa ennen kuin ottavat ove:n.

Kuinka paljon ove leikkaa varsinaista eläkettä?

– Se riippuu henkilön karttuneesta eläkkeestä ja siitä kuinka paljon aiemmin hän ottaa ove:n. Jos valitsee 50 prosentin ove:n, eläkkeen puolikkaaseen tehdään 0,4 prosentin vähennys jokaista varhennuskuukautta kohti. Jälkeenpäin henkilö voi paikata eläkettään jatkamalla työntekoa ohi minimieläkeikänsä. Karkeasti sanoen lisäkuukausia tarvitaan yhtä monta kuin ove-kuukausia, mutta se riippuu ansiotasosta.

Ketkä kaikki voivat hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä?

– Työeläke-, maatalousyrittäjä ja yrittäjäeläkejärjestelmässä vakuutettuna olevat, kun he ovat täyttäneet 61 vuotta.