Miia-Mari Virtanen

Asunnottomien yö

Vietetään keskiviikkona 17.10. yli neljälläkymmenellä paikkakunnalla.

Tapahtuma muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

Helsingin Asunnottomien yön vuoden 2018 teema on palveluiden saatavuus ja resurssit. Helsingissä järjestetään useita tapahtumia, päätapahtuma on klo 16-22 Dallepénpuistossa.

Asunnottomuuden hoito vaatii toimivia ja helposti saavutettavia sosiaali- ja terveyspalveluita, muistuttavat järjestöt.

Asunnottomat ja muut haavoittuvassa asemassa olevat eivät saa yhdenvertaisesti tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja, sanovat Asunnottomien yön järjestäjät.

– Ihmiset ovat eriarvoisessa tilanteessa, koska apua saavat nyt he, joilla on voimavaroja hoitaa asioitaan, sanoo Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen.

Apua saavat Lemmetyisen mukaan he, jotka ovat valmiita ottamaan sitä apua, mitä heille tarjotaan, vaikkei se olisi sitä, mitä he oikeasti pyytävät ja tarvitsevat.

Järjestöjen mukaan myös ennaltaehkäiseviä, jalkautuvia ja kotiin vietäviä palveluja tulisi lisätä.

– Kasvokkaisen kohtaamisen vähentymisen ja osaavimpien ehdoilla toteutetun digitalisaation myötä palvelut ovat etääntyneet ja ne ovat huonommin asunnottomien saavutettavissa, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Päihde- ja mielenterveyspalvelut
ennaltaehkäisevät asunnottomuutta

Asunnottomuuden rakenteellisia syitä ovat eriarvoisuus ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. Pienituloisuus ja talousvaikeudet lisäävät asunnottomuuden riskiä, samoin päihde- ja mielenterveysongelmat.

Toisaalta pitkittynyt asunnottomuus saattaa johtaa mielenterveyden ongelmiin ja päihteiden väärinkäyttöön.

– Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kannalta päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimivuus on iso kysymys, sanoo aikuistyön päällikkö Tuomas Tenkanen EHYT ry:stä.

– Samoin sen kannalta, mitkä mahdollisuudet ihmiselle asunnottomuuden päätyttyä on saada elämä taas raiteilleen.

Katkaisuhoitoon pitäisi
päästä ilman lähetettä

Vain puolet mielenterveyspalveluita tarvitsevista ja kolmannes päihdepalveluita tarvitsevista on niiden piirissä, kertoo Sosiaali- ja terveysministeriön arvio vuodelta 2016. Palveluiden riittämättömyys ja hoitoon hakeutumisen kynnykset kärjistävät ongelmia.

Apua saavat nyt he, joilla on voimavaroja hoitaa asioitaan.

Perustuslain mukaan palveluiden tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Käytännössä yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttäisi ympärivuorokautisia palveluja, joihin voi hakeutua ilman ajanvarausta tai lähetettä.

– Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä päihdekatkaisu- tai vieroitushoitoihin pääseminen edellyttää aina lähetettä. Riippuvuuden hallitsemassa elämässä on kohtuutonta odottaa asiointia monella luukulla lähetteen saamiseksi, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman.

Ratkaisu: Tarpeeksi rahaa palveluihin

Asunnottomuuden hoidossa ollaan viime vuosina siirrytty laitoshoidosta avo- ja asumispalveluihin.

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville asunnottomille on perustettu omia asumisyksiköitä. Yksiköissä ei kuitenkaan ole resursseja päihde- tai mielenterveyspalveluiden toteuttamiseen.

– Monesti asumisyksiköiden työntekijät joutuvat tekemään hartiavoimin töitä, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Kuntoutusta tarvitsevien kokemusten mukaan palveluihin pääsy on vaikeutunut, sanoo projektipäällikkö Leena Rusi Sininauhasäätiöstä.

Palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi Helsingin ja muiden kuntien on kohdennettava niihin tarpeeksi rahaa, järjestöt toteavat.

Asunnottomien yön kaikkien paikkakuntien tapahtumat.

Asunnottomien yö

Vietetään keskiviikkona 17.10. yli neljälläkymmenellä paikkakunnalla.

Tapahtuma muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

Helsingin Asunnottomien yön vuoden 2018 teema on palveluiden saatavuus ja resurssit. Helsingissä järjestetään useita tapahtumia, päätapahtuma on klo 16-22 Dallepénpuistossa.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!