Lehtikuva/Markku Ulander

Syrjintäepäily avaisi verrokkityöntekijän palkkatiedot vastustuksesta huolimatta.

Palkkojen vertailu pitää saada nykyistä helpommaksi, jotta miesten ja naisten aiheettomat palkkaerot saataisiin poistettua. Yksi keino on julkaista suuryritysten palkkatiedot netissä siten, etteivät yksittäisen työntekijän palkkatiedot paljastu.

Työntekijälle esitetään oikeutta saada verrokkityöntekijöiden tai verrokkityöntekijän palkkatiedot tämän vastustuksesta huolimatta, jos työntekijä epäilee palkkasyrjintää. Tietojen saantiin liitettäisiin salassapitovelvollisuus.

Ehdotukset lakien muuttamiseksi menevät kolmikantaisen työryhmän käsiteltäviksi, ilmoitti perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) tiistaina. Hän pyysi palkka-avoimuusselvityksen laatinutta tasa-arvovaltuutettua Jukka Maarianvaaraa mukaan työryhmään.

Työryhmän tehtävänä on esittää seuraavalle hallitukselle lakimuutokset palkka-avoimuuden lisäämiseksi. Palkansaajajärjestö SAK ilmoitti heti, että muutoksia olisi voitu tehdä jo nykyhallituksen aikana. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK piti työryhmän perustamista hyvänä asiana.

Kuntien ja valtion palkat ovat jo julkisia

Selvityksessä esitetään palkkatasa-arvon jouduttamiseksi lakimuutoksia, muutoksia työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä suosituksia työnantajille.

ILMOITUS

– Suomessa palkkatietämys on heikolla tasolla, ja palkkasyrjinnän havaitseminen on vaikeaa, Maarianvaara totesi.

Hän epäili, ettei palkkatietämys juuri kehity, kun palkat eivät ole julkisia.

Palkkatietojen puute koskee nimenomaan yksityistä sektoria. Julkisen sektorin 0,5 miljoonan työntekijän palkat ovat julkisia. Tuleva sote-uudistus voi kuitenkin muuttaa tilannetta, sillä osa työntekijöistä voi siirtyä yksityiselle puolelle.

Ministeri Saarikko huomautti, että palkka-avoimuus lisäisi myös miesten keskeistä sekä kantaväestön ja maahanmuuttajien palkkatasa-arvoa.

Palkkavertailu saman yrityksen sisälle

Professori Kevät Nousiainen totesi, että lainsäädännössä pitää ottaa huomioon myös henkilötietojen suoja. Hän painotti, että palkkojen avoimuuden lisääminen on välttämätöntä perusoikeuksien toteutumiselle.

Oikeus syrjimättömyyteen sekä oikeus samaan palkkaan samasta tai samanarvoisesta työstä ovat perusoikeuksia. Palkka-avoimuus voisi lisätä siten myös saman työnantajan palveluksessa mutta eri tehtävissä olevien palkkavertailua.

Ministeri Saarikko toivoo, että työryhmä löytää suomalaiseen kulttuuriin sopivan mallin palkka-avoimuudesta.

Hänen mukaansa palkka-avoimuutta tarvitaan, jotta naisten ja miesten palkkatasa-arvon saavuttamiseen ei menisi kymmeniä vuosia. Hän myönsi, että kiky-sopimus heikensi naisten palkkakehitystä.

Isossa-Britanniassa raportoidaan palkkaeroista

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maariavaaran selvityksessä arvioidaan Islannin, Ison-Britannian ja Saksan käytäntöjä palkkojen julkistamisessa.

Islannissa on palkkasyrjintäkielto, jonka mukaan yli 25 työntekijän yrityksen palkkojen tulee olla samapalkkasäännöksen mukaiset. Laki astuu kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2021.

Isossa-Britanniassa vähintään 250 ihmistä työllistävien organisaatioiden pitää vuosittain raportoida miesten ja naisten palkkaeroista.

Saksassa yritysten työneuvostot tarkastavat eriteltyjä palkkatietoja. Yli 200 hengen yrityksissä yksittäinen työntekijä saa pyynnöstä tiedot omasta ja viitetehtävän kokonaispalkasta ja enintään kahdesta palkanosasta.

Ministeri Saarikko toivoo, että työryhmä löytää suomalaiseen kulttuuriin sopivan mallin palkka-avoimuudesta.

Hänen mukaansa palkka-avoimuutta tarvitaan, jotta naisten ja miesten palkkatasa-arvon saavuttamiseen ei menisi kymmeniä vuosia. Hän myönsi, että kiky-sopimus heikensi naisten palkkakehitystä.