Lehtikuva/Albert Gonzalez Farran

Tuoreen tutkimuksen mukaan ruuasta on tullut yhä kalliimpaa maissa, joissa on konflikteja tai poliittista epävakautta. Tämä lisäksi kymmenissä muissa maissa ravitseva ateria on miljoonien ihmisten tavoittamattomissa jatkuvan korkeiden ruuan hintojen takia.

YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP eli World Food Programme) julkaisi tiistaina, maailman ruokapäivänä, toisen version Counting the Beans -indeksistä. Se kattaa 52 kehittyvää maata.

Tarkoituksena on tarjota vauraissa ja teollistuneissa maissa eläville ihmisille kuva siitä, kuinka paljon päivittäisistä tuloista tarvitaan kustantamaan yksinkertainen ruoka-annos maailman köyhemmillä alueilla.

Etelä-Sudanissa kovin hinta

Ruuan kustannukset ovat edelleen äärimmäisen eriarvoisia suhteessa tulotasoihin.

WFP:n tutkimuksen mukaan esimerkiksi New Yorkissa asuva ihminen käyttää keskimäärin 1,20 Yhdysvaltain dollaria valmistaakseen yksinkertaisen keiton tai muhennoksen (esimerkiksi pavuista tai linsseistä, kourallisesta riisiä, vedestä ja öljystä).

Saadakseen saman aterian joutuu Etelä-Sudanissa käyttämään yli kahden päivän tulonsa, mikä tarkoittaisi New Yorkissa 348,36 dollaria. Koillis-Nigeriassa luku on 222,05 dollaria ja Jemenissä 62,37 dollaria.

Kaikkia kolmea edellä mainittua aluetta uhkaa nälänhätä. Kaikissa kolmessa ruuan hintojen nousu on vahvasti yhteydessä konfliktin kehittymiseen. Kyseisillä alueilla monien ihmisten selviytyminen on täysin riippuvaista WFP:n ja muiden organisaatioiden avustuksesta.

ILMOITUS

Perussa edullisinta kehitysmaissa

Tutkimuksessa esitetyllä tavalla laskettu ruuan edullisuus on itse asiassa parantunut monissa maissa vuodesta 2017. Joissakin tapauksissa kyse on voinut olla vahvasta talouskasvusta, kun taas toisissa poliittisen tilanteen vakautumisesta, paremmasta sadekaudesta tai – kuten eteläisen Afrikan kohdalla – humanitaarisen avustuksen merkityksestä kuivuuden vaikutusten vähentämiseksi.

Tästä huolimatta ruuan kustannukset pysyvät edelleen äärimmäisen eriarvoisina suhteessa tulotasoihin. Tämä pätee suurimpaan osaan Afrikkaa, osiin Aasiaa ja hieman lievemmin Latinalaiseen Amerikkaan.

Tutkittujen maiden keskuudesta Peru nousi listan kärkeen edullisimmalla ruoka-annoksella rikkaiden maiden ulkopuolella. Luku on 1,6 prosenttia keskitulosta (per asukas) verrattuna New Yorkin 0,6 prosenttiin. Tämä tarkoittaa 3,44 Yhdysvaltain dollaria annosta kohden. Laos ja Jordan ovat listassa seuraavina.

Näin tutkittiin

Indeksi käyttää ympäri maailman samanarvoiseksi muunnettua keskituloa per asukas ja laskee sen mukaan, kuinka monta prosenttia siitä ihmisten täytyy käyttää saadakseen kotona tehdyn 600 kilokalorin ruoka-annoksen. Indeksi osoittaa täten ”koetun” hinnan standardisoidun tulotason mukaan.

Tutkimuksessa on käytetty päivittäistä bruttokansantuotetta asukasta kohti, ja maissa, joissa nämä luvut eivät ole saatavilla tai luotettavia, tutkimus käytti henkilökohtaisia tuloja, jotka perustuvat rahansiirtoja seuraaviin tilastoihin ja muihin lähteisiin.

Suomi on yksi WFP:n tärkeimmistä perusrahoituksen antajista. Perusrahoitus antaa WFP:lle joustavuutta ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan toiminnan katastrofitilanteissa sekä varmistaa, että apua saadaan sitä kipeimmin tarvitseville.

Linkki WFP:n suomenkielisiin sivuihin