Jarmo Lintunen

– Hallitus on jo pidentänyt pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen liittyvää koeaikaa aiemmasta neljästä kuukaudesta 12 kuukauteen, muistuttaa Jukka Haapakoski.

Työttömien Keskusjärjestö ry ihmettelee sisäministeri Kai Mykkäsen julkisuudessa esittämää lausuntoa: ”Meidän pitää huolehtia myös niistä pitkälti järjestäytymättömistä pitkäaikaistyöttömistä, joiden kohdalla työllistämiskynnys tulee vastaan, ja minun on vaikea nähdä, että ilman tämäntyyppisiä työn teettämisen kynnystä madaltavia uudistuksia voisimme pitkäaikaistyöttömät pelastaa.”

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi on ihmeissään sisäministerin kommenteista, sillä pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy mitenkään lain muutosesityksestä. Hirsjärvi toteaa, että nykyhallitus on alusta lähtien heikentänyt pitkäaikaistyöttömien elämää mm. työttömyyspalvelujen ja perusturvan leikkauksin sekä indeksijäädytyksellä.

– Myös hyvin alkaneet kuntakokeilut lopetetaan, hän lisää.

Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski muistuttaa hallituksen aiemmasta päätöksestä, jolla pidennettiin pitkäaikaistyöttömien koeaikaa neljästä 12 kuukauteen.

– Tämä uudistus on sekä pienten että suurten yhtiöiden mahdollisuus ja riittävä osaamisen selvittämiseksi. Pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen on myös yrityksille yllin kyllin tarjolla palkkatukea tai muita työvoimapalveluja, hän sanoo.

Ulosottoon liittyvää lainsäädäntöä uudistettava

Pienten ja suurten yritysten vastakkainasettelun sijaan hallituksen tulee työttömien etujärjestön mukaan vahvistaa pitkäaikaistyöttömien työllisyys- ja koulutuspalveluja siten että työvoimareservi on työkykyistä ja osaavaa.

”Monelle pitkäaikaistyöttömälle taloudelliset ongelmat ovat muodostuneet työllistymisen esteeksi. Ulosottoon liittyvää lainsäädäntöä on uudistettava. Lisäksi on vahvistettava TE-hallinnon ja kuntien resursseja löytää yritysten sisältä räätälöityjä ratkaisuja, jotta työmatkat tai työtehtävien vaatimus- tai koulutusvaatimukset eivät ole ylitsepääsemättömiä ongelmia”, Työttömien Keskusjärjestö painottaa.