Lehtikuva/Jussi Nukari

”Vaikuttaa voi äänestämällä ja tekemällä kansalaisaloitteita”.

Poliittiset mielenilmaukset on tehtävä vapaa-aikana, ei työaikana, ehdottaa johtaja Ilkka Oksala Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

– EK ei halua kiistää kansalaisten oikeutta vaikuttaa asioihin, mutta sitä varten on aika työajan ulkopuolella, Oksala totesi keskiviikkona Lakimiesliiton Työ ja oikeus -tilaisuudessa Helsingissä.

Hänen mukaansa kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä, edunvalvontatyön kautta ja tekemällä kansalaisaloitteita.

Oksalaa harmittavat poliittiset lakot.

– Kun työehtosopimukset ovat voimassa, ei lakkoja pitäisi olla, sillä olemme ostaneet työrauhan, Oksala muistuttaa.

ILMOITUS

Emme suunnittele poliittista työsulkua”

Palkansaajajärjestöt vastustavat hallituksen esitystä irtisanomisten helpottamiseksi. EK on laskenut viime viikon työnseisauksen aiheuttaneet 50 miljoonan euron tappiot.

Palkansaajajärjestöt pitävät nykyistä hallitusta lähihistorian palkansaajavihamielisimpänä. Työntekijöiden oikeuksia on kavennettu muun muassa kiky-sopimuksella. Nykyinen irtisanomislakiesitys on palkansaajaliikkeen mielestä viimeinen pisara.

– Me olemme tyytymättömiä uuteen työaikalakiin, mutta emme ole suunnitelleet aloittavamme poliittista työsulkua, Oksala heittää.

Hän näkee palkansaajaliikkeen ja hallituksen välisen kiistan arvovaltakysymyksenä. EK ei pidä itseään kiistan osapuolena, vaan Oksalan sanoin haluaa edistää palkansaajajärjestöjen ja hallituksen sopua. Hän toivoo molempien osapuolten joustavan.

Oksala antoi ymmärtää, että EK:lla olisi ehdotus tilanteen ratkaisemiseksi.

”Työtaisteluja pitäisi rajoittaa”

Oksala haluaisi rajata poliittisia lakkoja. Hän toivoo Suomen siirtyvän Ruotsin malliin, jossa poliittisten lakkojen kestoa on rajattu. Hän jätti mainitsematta, että Ruotsissa työntekijöiden ääntä kuullaan yritysten hallinnossa.

Saksalaisen elinkeinoelämän tutkimuskeskus on selvittänyt teollisuusmaiden työtaistelupäiviä vuosina 2007 2016. Tilaston kärkisijaa pitää Ranska, Tanska on toisena ja kolmantena Kanada. Suomi on tilastossa 7:ntenä. Pohjoismaista Norja on tilastossa 6. ja Ruotsi sijalla 17.

Viime viikkojen työtaisteluista huolimatta Oksala arvioi sopimisen kulttuurin kohentuneen menneisiin vuosikymmeniin verrattuna.

– Kyky sopia on parantunut niin työpaikoilla kuin työehtosopimusjärjestelmässä, joissa työnantajaliitot ja palkansaajajärjestöt neuvottelevat keskenään, Oksala kiittelee.