JHL

Ammattiliittoon kuuluminen on paras vakuutus työntekijävastaisen politiikan ja jatkuvien työsuhdeturvaan kohdistuvien heikennysten torjumiseksi, sanoo JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Järjestäytymisellä edistetään hyvinvointiyhteiskunnan tasapainoista kehittämistä, sanoo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Asara-Laaksonen kannustaa liittymään ammattiliittoihin, jotta työnantajapuoli ja nykyinen hallitus eivät onnistuisi huonontamaan työntekijöiden oikeuksia. Ay-liike näyttää mallia solidaarisuudesta, kun isojen työpaikkojen väki lähtee puolustamaan pienten työpaikkojen työntekijöiden irtisanomissuojaa.

– Ammattiliittoihin ei tarvitse liittyä kunniakkaan historian takia, vaan siksi, koska niiden joukkovoimaa, solidaarisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta tarvitaan nyt vähintään yhtä paljon kuin menneisyydessäkin.

Kolmikantaa ei kunnioiteta

Asara-Laaksonen kritisoi työnantajapuolen ja hallituksen yrityksiä murtaa kolmikantayhteistyö.

– Työnantajat ja nykyinen porvarihallitus ovat rakentaneet vakavia esteitä yhteistyön ja neuvottelun tielle. EK muutti jopa sääntöjään voidakseen vetäytyä keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen pöydistä. Hallitus ei kunnioita kolmikantaa, vaan koettaa sanella palkansaajiin kohdistuvia heikennyksiä kuulematta edes työoikeuden arvostettuja asiantuntijoita.

ILMOITUS

JHL:n toimialajohtaja muistuttaa, että liitoille on aina ollut tärkeintä neuvottelutoiminta, työrauhan ylläpitäminen, jäsenten toimeentulon turvaaminen ja sopimukseen pyrkiminen.

– Ammattiliittojen tavoitteena ei ole konfliktien aikaansaaminen tai lakkoilu lakkoilun vuoksi, hän sanoo.

Työnantajia Asara-Laaksonen kehottaa miettimään, mikä on suomalaisen elinkeinoelämän etu: luottamuksen ilmapiirin rakentaminen, työllisyyden parantaminen ja työelämän kokonaisvaltainen kehittäminen vai sekasorron lisääminen ja yhteisen edun hämärtäminen.