Varallisuuden keskittyminen kytkeytyy erottamattomasti vallan jakautumiseen. Eriarvoisuuden kasvu näkyy epävarmuuden lisääntymisenä sekä heikompana uskona poliittiseen järjestelmään. Vilkkaimmin äänestävät ne, joilla on paljon muitakin vaikutuskanavia. Samaan aikaan työttömien äänestysaktiivisuus laskee. On vaikea uskoa vaikuttavansa yhteiskuntaan, kun oma elämä on jokapäiväistä selviytymistä epävarmuudesta, jota politiikalla on kasvatettu.

Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin 2017 julkaistun raportin mukaan kahdeksan maailman rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin ihmiskunnan köyhempi puolikas yhteensä. Suomessa rikkain kymmenys omisti 2016 liki puolet eli noin 47 prosenttia nettovarallisuudesta. Varallisuuden keskittymisen taustalla 2010-luvulla on rahoitusvarallisuuden eli sijoitusten ja säästöjen nopea kasvu. Varakkaimpien kotitalouksien omaisuus kasautuu pitkälti pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia enemmän nimenomaan listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin. Varakkaimmalla kymmenyksellä oli toissa vuonna keskimäärin lähes 120 000 euron edestä listaamattomien yritysten osakkeita. Luku on tuplaantunut vuosikymmenen vaihteesta. Varakkaiden yritysten omistajille on ollut kannattavaa muuttaa tulonsa ansiotuloista pääomatuloksi, koska pääomatuloja verotetaan suuria palkkatuloja kevyemmin.

Varallisuuden entistä voimakkaampaa keskittymistä kaikista rikkaimmille on tuettu verojärjestelmän muutoksilla. Pääoman verotusta on vuosia helpotettu mm. poistamalla varallisuusvero sekä keventämällä perintö- ja lahjaveroa. Viimeisimpänä varallisuuserojen kasvua on päässyt edistämään Sipilän hallitus, joka on rahoittanut veronkevennykset suurituloisille leikkaamalla pieni- ja keskituloisilta. Samaan aikaan kun rikkaat rikastuvat, pienituloisten arjesta täysin vieraantunut poliittinen eliitti puhuu kannustinloukkujen purkamisesta. Tulonsiirtoja leikataan, ja ihmiset köyhtyvät alimmissa tuloluokissa. Tämän seurauksena sosiaalituilla sinnittelevät tulevat entistä heikommin toimeen.

Vieraantunut poliittinen eliitti puhuu kannustinloukkujen purkamisesta.

Suomessa köyhyys ennen tulonsiirtoja on suhteellisen suurta. Siksi on tärkeää kehittää talousjärjestelmää aina tasa-arvoisempaan suuntaan. On aika lopettaa päätökset, jotka mahdollistavat sen, että osa pääomatuloista ja omistamiseen kohdistuvista veroista jää kokonaan verottamatta tai verotetaan vain vähän huojennusten ansiosta. Kuten hallituksen ajamat osakesäästötilit.

Sen sijaan verotuksen painotusta tulee siirtää työn verotuksesta omaisuuden verottamiseen. Pääomaverotusta täytyy kiristää, suurituloisten veronkevennykset pitää perua, ja kaikkia osinkoja tulee verottaa. Mahdollisuudet päästä kevyemmän tai olemattoman pääomatuloverotuksen piiriin pitää lopettaa. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa, pieni piiri ei kasvata loputtomasti pottiaan meidän kaikkien muiden kustannuksella.

ILMOITUS


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 20 €/2 kk. Sähköinen digilehti alkaen 4,90 €/ kk.