Juha Keränen

Työllisyysfoorumi 2018 vaatii työttömien perusoikeuksien palauttamista.

Työllisyysfoorumi 2018 toteaa, että työvoimapulasta huolimatta on syytä vihdoin tunnustaa, että työpaikkoja ei ole kaikille työttömille, eivätkä sanktiot niitä luo.

”Nyt luotu sanktioiden tuottamien pelkojen koneisto estää ihmistä harkitsemasta ja toimimasta järkevällä tavalla. Sanktiokoneiston sijaan palveluiden lähtökohtana tulee olla, että työllisyyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut järjestetään elämäntilanteet huomioiden”, foorumi toteaa.

Kaikille avoin kaksipäiväinen Työllisyysfoorumi 2018 pidettiin Helsingissä viime viikon lopussa.

Yksilölle oikeus vetäytyä systeemistä

Kirkkohallituksen yhteiskunnallisen työn asiantuntija Kari Latvuksen mielestä seurakunta voisi olla aktiivisempi työllisyyspolitiikassa, ja yhtenä suurimmista työnantajista antamassa myös oman panoksensa työllisyyskeskusteluun.

– Työttömyyden pitkittyminen ja sen tuottama köyhyys näkyy diakoniatyön arjessa selvästi aiempaa raskaampana, hän sanoi.

ILMOITUS

Latvus esitti myös avausta yksilön oikeuteen vetäytyä systeemistä ilman toimeentulon menettämistä. Monissa kommenteissa päivien aikana viitattiin perustulon tarpeeseen.

Aktiivimallilla töitä, mutta ei työttömille

Tutkija Jouko Kajanoja muistutti, että työhaluisten, työkykyisten ja osatyökykyisten pitäminen työttömänä on OECD:n raportin mukaan sekä sosiaalisessa että taloudellisessa mielessä tragedia. Se on yhteiskuntien kyvyttömyyttä sopeutua yksilöllisiin eroihin.

Tutkija Jouko Karjalaisen vetämässä paneelissa käsiteltiin kansalaisuutta ja osallisuutta liittyen työvoimapalveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan mielekkyyttä ja tuloksellisuutta kritisoitiin voimakkaasti. Samoin kuntien ja maakuntien työnjako jatkossa on Kuntaliiton kehittämispäällikön Erja Lindbergin mukaan suuri kysymysmerkki.

Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa sanoi, että aktiivimalli tuottaa työtä ainoastaan muille kuin työttömälle. Tampereen TE-keskuksen palvelukeskuksen johtaja Tommi Eskola totesi, että terveydentilansa kanssa kamppailevat ja apurahalla työskentelevät ovat aktiivimallissa väliinputoajia.

Työvoimapolitiikan ihmiskäsitys väärä

Seminaarin keskustelut kiertyivät aina uudelleen siihen, millainen ihmiskäsitys nyt tehtävän työvoimapolitiikan takana on. Osallistujat kritisoivat näkemystä työttömistä kyvyttöminä olentoina, joiden elämää tulee valvoa viranomaisten voimin.

– Pelko työttömyysturvan epäämisestä on todellinen ongelma luottamuksellisen yhteistyön syntymisestä TE-hallinnon viranomaisten kanssa. Palvelut koetaan usein hyödyllisinä, mutta turhan jäykkinä. Nyt on palautettava valta työttömälle itselleen päättää omasta työnhaustaan, sanoo Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Kirkkohallituksen ja Työttömien Keskusjärjestön yhteistyössä järjestämä Työllisyysfoorumi 2018 pohti viime viikon lopulla Kallion Setlementtitalossa työttömien elämään, kokemuksellisuuteen ja yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin liittyviä ilmiöitä.