Marcus Nicolson

28-vuotias, tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

Harrastuksiin kuuluvat muun muassa pyöräily, matkustelu ja skeittaus.

Marcus Nicolson, olet mukana Foodora-vastuuseen-kampanjassa, jossa vaaditte parempia työoloja. Kuinka kauan olet työskennellyt Foodoralla?

– Olen työskennellyt Foodoralla viisitoista kuukautta, aloitin viime vuoden toukokuussa. Aloitin freelancer-lähettinä, joita nykyään kutsutaan delivery partnereiksi. Viime vuoden syyskuussa minusta tuli vastaava lähetti eli niin kutsuttu rider captain. Se takaa minulle noin 15 tuntia töitä viikossa. Foodoralla on nykyään noin 10 vastaavaa lähettiä ja arviolta yli 130 freelancer-lähettiä.

Mistä Foodoravastuuseen-kampanjassa on kyse?

– Palkka ja työolot Foodoralla ovat aina olleet huonot. Yhtiö käyttää samaa strategiaa, jota muut vastaavat yritykset ovat tehneet aiemmin muualla. Ensimmäisenä vuonna ne tarjoavat kohtalaisen hyvät työolot, mutta sen jälkeen ne alkavat ehdottaa työntekijöille freelancer-sopimuksia. Se tarkoittaa, että työntekijällä ei ole taattuja työtunteja, ja työntekijä joutuu myös hoitamaan oman vakuutuksensa.

– Suomessa Foodora ei tarjoa enää muita kuin freelancer-sopimuksia, minkä lisäksi se on heikentänyt entisestään työoloja. Kampanjamme tavoitteena on parantaa niiden työntekijöiden oikeuksia, joilla taattuja tunteja ei ole.

– Haluamme myös herättää keskustelua keikkataloudesta ja sen työntekijöille luomasta epävarmuudesta. Tämän lisäksi haluamme myös nostaa esiin Foodoran kaltaisten yritysten määritelmän freelancerista. Onko joku oikeasti freelancer, jos hänellä on esimerkiksi työasu ja tietty paikka ja aika työlle?

Mitä vaaditte Foodoralta?

– Meillä on viisi tavoitetta: Vaadimme Foodoraa perumaan ruokaläheteille tehdyn palkkioleikkauksen, vaadimme, että työvuorot jaetaan jatkossa inhimillisesti ja läpinäkyvästi, haluamme yrityksen palauttavan lähettien ja kuskien sosiaalitilan, haluamme Foodoran korvaavan työvälineiden ylläpitoa ja antavan takuun tai vakuutuksen sairaus- ja onnettomuustapauksien varalle ja haluamme läheteille mahdollisuuden solmia työsopimuksen.

”Palkka ja työolot Foodoralla ovat aina olleet huonot.”

– Monella Foodoran ruokalähetillä on siirtolaistausta, eivätkä he välttämättä ymmärrä työntekijöiden oikeuksia Suomessa. Pelkäämme, että Foodoran kaltaiset yritykset käyttävät heitä hyväkseen työmarkkinoilla.

Miten Foodora on suhtautunut kampanjaanne?

– Tähän mennessä Foodora on vastannut meille sähköpostitse, että he keskustelevat tästä asiasta yhtiön sisäisesti. Se ei meille riitä! Haluamme tehdä tästä kampanjasta mahdollisimman näkyvän.

Minkälaista palautetta olette saaneet?

– Olemme saaneet paljon tukea. Monet poliitikot ja ay-liike ovat ilmoittaneet tukevansa meitä, ja he auttavat meitä edistämään kampanjaa.

Marcus Nicolson

28-vuotias, tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

Harrastuksiin kuuluvat muun muassa pyöräily, matkustelu ja skeittaus.