Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Työ- ja elinkeinoministeriöstä luvataan, että työpaikan ulkopuolella tehty työ tulee nyt näkyväksi.

Ehdotus työaikalain uudistamiseksi on tehty nykyajan työelämän tarpeisiin, totesi työministeri Jari Lindström (sin.) torstaina valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

– Laki suojaa työntekijöitä ylipitkiltä työpäiviltä. Heille turvataan päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset lepoajat, Lindström lupaa.

Uusina elementteinä laissa ovat joustotyö ja työaikapankki.

Joustotyö on suunnattu erityisesti asiantuntijatyötä tekeville. Työnantaja ja työntekijä sopivat kirjallisesti esimerkiksi, minä päivinä työntekijä työskentelee ja milloin hän pitää viikkoleponsa.

Joustotyössä noudatetaan keskimääräistä 40 tunnin työaikaa neljän kuukauden tasoittumisjaksolla. Työntekijä toimittaa työnantajalleen tiedot tehdyistä työtunneista ja viikkolevon pitämisestä palkanmaksukausittain. Työehtosopimus ei estä joustotyöstä sopimista.

ILMOITUS

Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoneuvos Tarja Krögerin mukaan joustotyön työaikakirjanpidolla myös harmaa työ eli työpaikan ulkopuolella tehty työ tulee näkyväksi.

Enintään puoli vuotta talletuksia

Työaikapankkeja on työaikalakiuudistuksen jälkeen kaksi. Toinen on työehtosopimukseen perustuva, toinen on lakisääteinen. Tavoitteena on mahdollistaa työntekijälle pitemmät vapaat. Työntekijän vaatima vapaa on annettava kuuden kuukauden sisällä.

– Työaikapankkeja ei voi käyttää rinnakkain eikä ristiin, Kröger neuvoo.

Lakiin perustuvasta työaikapankista sovitaan paikallisesti työnantajan ja henkilöstön luottamusmiehen tai edustajan kanssa. Pankkiin voi siirtää lisä- ja ylityötunteja sekä liukumasaldoa, yhteensä enintään 180 tuntia kalenterivuoden aikana. Kokonaistalletus ei saa ylittää kuuden kuukauden työaikaa. Rahamääräiset etuudet kuten ylityökorvaukset muutetaan ajaksi. Työaikapankkitalletuksiin vaaditaan työntekijän suostumus.

Yötyön vapauttaminen voi lisätä terveysriskejä

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat pääosin tyytyväisiä hallituksen esitykseen työaikalainsäädännöksi. SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto pahoittelee jaksotyön mahdollisuuksien lisäämistä sekä tilapäisen yötyön vapauttamista.

– Epäsäännöllinen työ lisää terveysriskejä, Lehto huomauttaa.

Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko kiittelee lakiesitystä, jonka mukaan työn paikkasidonnaisuus poistuu ja etätyö saa lain turvan.

– Joustotyöaika on hyvä. Akavan mielestä sen voi toteuttaa vasta henkilön koeajan päättymisen jälkeen, Savinko linjaa.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää työaikapankin vakiinnuttamista lain avulla myönteisenä asiana.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteaa tiedotteessaan lakiesityksen olevan pettymys. Järjestö olisi toivonut hallitukselta väljempää lainsäädäntöä.