All Over Pres / Hans D Dossenbach

Neljä kuukautta rauhoitusta ei riitä ankeriaan suojelemiseen. Näin arvioi WWF.

Ympäristöjärjestö WWF pitää ehdotusta täysin riittämättömänä suojelutoimena maa- ja metsätalousministeriön esitystä neljän kuukauden rauhoitusajasta uhanalaiselle ankeriaalle.

WWF vaatii ankeriaan rauhoittamista kaikelta pyynniltä ympärivuotisesti. Lisäksi ankeriaanpoikasten siirtoistutukset ulkomailta Suomeen tulisi lopettaa.

Kanta romahti

Jos ankeriasta halutaan suojella, täysrauhoitus on ainoa oikea ratkaisu.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että ankeriaan kaupallinen ja vapaa-ajan pyynti olisi kiellettyä lokakuun alusta tammikuun loppuun asti.

Rauhoitusajankohtaa ministeriö perustelee vaellusankeriaiden suojelulla, sillä esityksen mukaan ankeriaat vaeltavat aktiivisesti loka–marraskuussa. WWF:n mukaan tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että ankeriaiden vaelluspiikit ajoittuvat pääosin keväälle ja kesälle, ja esitettynä rauhoitusaikana vaeltavien yksilöiden osuus on vähäinen.

Ankeriaskanta on romahtanut Suomessa.

– Ankeriaan määrät ovat nykyisin vain muutamia prosentteja siitä, mitä ne olivat vielä muutamia vuosikymmeniä sitten, WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen perustelee vaatimusta ankeriaan rauhoittamiseksi Suomen vesissä kokonaan ja ympärivuotisesti.

ILMOITUS

– Ankeriaskantoja ovat heikentäneet niin liikakalastus, ympäristömyrkyt, ilmastonmuutoksen aiheuttamat merivirtojen muutokset kuin taudit ja loiset.

Istutuksista ei ole hyötyä

WWF vaatii myös loppua ankeriaan vaelluspoikasten siirtoistutuksille ulkomailta Suomeen. Luonnosta pyydetyistä ankeriaanpoikasista huomattava osa istutetaan sisävesiin, joista vaellusyhteydet mereen ovat poikki.

– Suomessa ankeriaita istutetaan vaellusesteiden taakse, joten näistä ei voida katsoa olevan mitään kannanhoidollista hyötyä, ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen arvioi.

– Vaellusesteiden taakse istutettujen ja vaellukselle lähtevien ankeriaiden kuolleisuus voi olla jopa sata prosenttia, eli istutukset ainoastaan vähentävät luonnonkierrossa olevien ankeriaiden määrää ja lisäävät ankeriaskannan ahdinkoa.

Suomi on ilmoittanut toimivansa suunnannäyttäjänä ankeriaan suojeluun tähtäävissä toimissa. Jos Suomi rauhoittaisi ankeriaan ympärivuotisesti ja lopettaisi siirtoistutukset, se olisi Vilhusen mukaan vastuullinen esimerkki muille EU-maille ankeriaskannan elvyttämiseksi.